Rådgivning i forbindelse med identifikation af energibesparelsespotentiale

Selve strømprisen udgør kun en mindre del af den totale elpris, der også består af elafgift og betaling for distribution. Det er derfor vores erfaring, at mange kunder har fokus på at reducere forbruget og dermed spare den samlede kWh. pris på den del af forbruget, der energioptimeres.

Jysk Energi tilbyder derfor energiscreening af energibesparelsespotentiale. Alt efter projekternes karakter og omfang sammensætter vi fra sag til sag et kompetent team af eksperter til løsning af opgaven.

Udover de kompetencer, vi har i internt i Jysk Energi, har vi strategisk samarbejde med en stor rådgivningsvirksomhed, således kunderne til enhver tid sikres kompetent rådgivning. Det er vores erfaring, at der er stor fokus på energibesparelser, men at selv gode og rentable projekter udskydes, da finansieringsmidlerne er øremærkede til andre projekter. Derfor tilbyder Jysk Energi at finansiere rentable energiprojekter via operationel leasing på attraktive konkurrencedygtige betingelser. På den måde sikrer vi, at kunderne kan gennemføre de gode energiprojekter, uden at kundens øvrige investeringer påvirkes.

Energitjek din virksomhed - det betaler sig

Få besøg af en energirådgiver fra Jysk Energi, så er din virksomhed godt på vej til at spare penge på energiforbruget. Det er vores klare erfaring, at der kan findes gode energibesparelser på alle virksomheder. Vi kan hjælpe hele vejen fra identificering til implementering. 
Arbejdsområderne er lovpligtige energisyn, energiledelse fx ISO50001, energikortlægning, finansiering og energitilskud.

Bliv kontaktet af en energirådgiver

Energirådgivning

Så nemt er det at spare penge

Virksomheden får besøg af Jysk Energis energirådgiver, og sammen gennemgår I virksomhedens produktion, bygninger og arbejdsgange med mere. Energi-gennemgangen sætter energirådgiveren i stand til at vurdere besparelsespotentialet. Det kan f.eks. være opvarmning af bygninger, brug af trykluft, ventilation, belysning og genanvendelse af energi. I samarbejde med virksomheden udvælges de områder, der skal arbejdes videre med.

Jysk Energi tilbyder at stå helt eller delvist for at implementeringen lige fra den indledende projektering til projektet er fuldt integreret. Implementeringen foregår i tæt samarbejde med vores Energipartnere, der er udvalgte håndværkere med stor erfaring i at udføre energioptimerende arbejde.

Din virksomhed får en samlet projektpris, så I kender de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre projektet.

Sådan får dit landbrug energibesparelser

Skal vi energioptimere dit landbrug, så skal du bare bestille et besøg fra vores energirådgiver. Sammen gennemgår vi hele landbrugets energiforbrug, og efter gennemgangen kommer rådgiveren med en række konkrete forslag til, hvordan dit landbrug kan finde sikre energibesparelser.

Næste skridt er at vælge og prioritere indsatsområderne, hvorefter du vil modtage en energirapport. Rapporten indeholder analyser, beregninger, løsninger og et samlet økonomisk baseret beslutningsgrundlag.

Energirapporten kan anvendes som dokumentation til jeres miljøgodkendelse.

Dit landbrug kan opnå store energibesparelser

Der er gode penge at spare i dit landbrug ved at få Jysk Energis rådgiver til at tjekke energiforbruget. Erfaringen viser, at der kan findes energibesparelser i alle landbrug.

Jysk Energi har stor erfaring med at energioptimere for landbruget. Vi oplever mange landmænd, der bliver overrasket over de mange muligheder, der er for at spare på energien. Og hvor hurtigt investeringer og omlægning af vaner kan tjenes hjem i rene energibesparelser.

Bliv kontaktet af en energirådgiver

Energirådgivning