Produkt

Det Grønne Liv

For dig der vil udnytte den grønne omstilling i Danmark med en variabel pris.

100% grøn strømproduktion
Hvad er forskellen på og ?
Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.
Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet. Læs mere her.

Dit strømprodukt baserer sig på 100% dansk strømproduktion fra vind, biogas eller sol. Vi tilstræber at støtte lokal energiproduktion. Det betyder at vi indkøber vedvarende strømcertifikater lokalt, svarende til dit årsforbrug.

Fordele ved Det Grønne Liv
Seneste månedspris
  • Vest for Storebælt 208,47 øre/kWh*
  • Øst for Storebælt 207,35 øre/kWh*

* Hertil kommer netydelser, skatter og afgifter.

Ny kunde?

Når du tilmelder dig, så sørger vi for at skifte dit kundeforhold til Jysk Energi. Du skal ikke tænke på at kontakte din eksisterende el-leverandør, men du vil modtage en slutopgørelse fra dem, i forbindelse med skiftet til Jysk Energi. Det tager normalvis 10 arbejdsdage at skifte el-leverandør, og der er ingen risiko for, at stå uden el i hjemmet under skiftet. 

Det er nemt og gratis at skifte til Jysk Energi – Vi gør det hele for dig
Bestil dit produkt