Produkt

Det Grønne Liv

For dig der vil udnytte den grønne omstilling i Danmark med en variabel pris.

Produktet er udgået
100% grøn strømproduktion

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Dit strømprodukt baserer sig på 100% dansk strømproduktion fra vind, biogas eller sol. Vi tilstræber at støtte lokal energiproduktion. Det betyder at vi indkøber vedvarende strømcertifikater lokalt, svarende til dit årsforbrug.

Fordele ved Det Grønne Liv
Seneste månedspris (gennemsnitspris for september 2023)
  • Vest for Storebælt 64,97 øre/kWh*
  • Øst for Storebælt 62,07 øre/kWh*

* Hertil kommer netydelser, skatter og afgifter.

Ny kunde?

Når du tilmelder dig, så sørger vi for at skifte dit kundeforhold til Jysk Energi. Du skal normalt ikke tænke på at kontakte din eksisterende el-leverandør, men du vil modtage en slutopgørelse fra dem, i forbindelse med skiftet til Jysk Energi. Det tager normalvis 30 dage at skifte elleverandør, og der er ingen risiko for, at stå uden el i hjemmet under skiftet. 

Har du en fastprisaftale, bindingsperiode eller opsigelsesvarsel, kan et skifte før udløb af dette resultere i et gebyr fra din eksisterende elleverandør.

Bemærk: Vi har ingen binding, så man kan skifte leverandør når man vil. Ønsker du at skifte produkt, kan vi gøre det til den 1. i næste måned.

Fakturering

Ved Jysk Energi bliver alle kunder oprettet med kvartals aconto. Bliver man oprettet inde i et kvartal kan første faktura være på mere eller mindre end 3 måneder.