Baggrund for el-varme

I takt med, at danskerne tænker i flere grønnere løsninger, har dette medført en stor stigning i befolkningen, som vælger at installere elvarme i deres ejendomme.

Dette betyder, at man som forbruger i Danmark, som udgangspunkt har mulighed for at få en del af sit elforbrug til en reduceret elafgiftssats, på baggrund af en politisk aftale vedrørende elvarme, hvor hensigten var at skubbe overgangen til elvarme igang.

I praksis betyder det, at alt det forbrug man har over 4000 kWh/året, vil man få til reduceret elafgiftssats, som ligger på 0,8 øre/kWh, i stedet for den fulde elafgiftssat som ligger på 87 øre/kWh.

Denne ordning er kun gyldig for helårsboliger, samt sommerhuse og ferielejligheder. Privatpersoner kan ansøge, om at komme i ordningen.

Man har derfor muligheden, for potentielt at spare flere tusinde kroner på sin elregning, hvis man vil benytte denne ordning.

Man skal dog som forbruger selv reagere på, at man gerne vil med på denne ordning, da vi som el-leverandør ikke ved, om man har installeret elvarme på sin ejendom.

Procedure for registrering

For at man kan få den reducerede elafgiftssats, skal det først og fremmest meldes til BBR-registret. BBR-registret indeholder alle gældende informationer om ens ejendom og dens historik.

Når det så er blevet opdateret i BBR-registret, at den primære opvarmningskilde er fx en varmepumpe, er det her du som forbruger kan kontakte os.

Her skal vi nemlig bede om en fuld kopi af BBR-meddelelsen, som kan downloades inde på www.boligejer.dk. Denne skal videresendes til kundeservice@jyskenergi.dk.

Noter i mailen gerne dit kundenummer, eller hvilken adresse det er vedrørende.
Herefter vil vi undersøge BBR-meddelelsen, for at se om den lever op til kravene for ejendomstype og opvarmningskilde. Så vil vi vende tilbage til dig, for at bekræfte hvilken dato registreringen af elvarmen skal gælde fra.

Når datoen er blevet bekræftet, vil vi herefter sende en anmodning til dit netselskab, om at der skal registreres elvarme på den pågældende adresse.

Og herfra, er du så med i ordningen om den reducerede elafgiftssats på forbruget over 4000 kWh/året.

På fakturaerne vil der så fremgå et punkt, der hedder ”reduceret elafgift”, som fortæller hvilken mængde kWh du har fået til reduceret afgiftssats.

FAQ:

SKJULT – MÅ IKKE SLETTES

Når du bruger over kWh-grænsen på de 4000 kWh, vil der på dine fakturaer fremgå et punkt der hedder ”reduceret elafgift”. Her vil så fremkomme mængden af kWh, samt beløbet som du har betalt på den del der er den reducerede elafgift.

Hvis du hos din nuværende elleverandør allerede har ordningen med reduceret elafgift, vil denne ordning helt automatisk følge med over til Jysk Energi, og du behøver derfor ikke at melde på ny, at du har elvarme på din ejendom.

Hvis du aldrig har fået meldt til BBR-registret, at du har elvarme på din ejendom, er det ikke for sent. Du kan stadig melde det, men bemærk at din kommune vil forlange dokumentation på hvornår det er blevet installeret.

Når det er blevet registreret i BBR-registret, at du har haft elvarme tilbage til fx 20-12-2020, skal vi derfor have tilsendt denne BBR-meddelelse, når du har fået at vide fra kommunen at BBR-meddelelsen er blevet opdateret ift opvarmningskilde.

Bemærk venligst, at vi har mulighed, for at gå maksimalt 3 år i tiden for at registrere elvarme, hvis du har været kunde hos Jysk Energi i al den tid. Det vil sige, at vi tidligst kan søge tilbage til den dato, som du er startet som kunde hos Jysk Energi, hvis det er op til 3 år siden.

Beløbet for de eventuelt for meget betalte afgifter i perioden man søger reducering fra, vil herefter blive modregnet på ens næste faktura.

Hvis du er startet som kunde hos Jysk Energi eksempelvis den 01-08-2023, så er det tidligst denne dato vi kan lave registreringen fra for vores vedkommende.

Hvis du derfor gerne vil søge længere tilbage i tid, skal du derfor kontakte din tidligere leverandør, og bede dem lave ansøgningen for den længere bagudrettede periode.

Ordningen for reduceret elafgift kører ubegrænset, medmindre der kommer anden pludselig politisk handling ind over.

Her skal det meldes ændring til BBR-registret, at man har fjernet sin elvarme som opvarmningskilde.

Du bedes i dette tilfælde venligst også kontakte os hos Jysk Energi, så det kan blive meldt ind, hvorefter ordningen herefter vil bortfalde.

Erhvervsdrivende betaler som regel ikke afgift, hvortil det ikke vil give mening at søge om reduceret elafgift.

Her anbefales det at kontakte sin revisor, og høre om den bedste mulighed.

I dette tilfælde, kan du kun få reduceret elafgift fra den dato du har overtaget ejendommen, hvis du kan dokumentere registreringsdatoen i BBR-registreret, samt med en BBR-meddelelse.

Hvis du begynder som ny kunde hos Jysk Energi, kan vi først registrere ordningen om reduceret el-afgift fra den dato du starter som kunde hos os.

Hvis du kan dokumentere, at der er registreret el-varme i BBR-registret bagud i tid, skal du derfor kontakte din tidligere leverandør, som du var kunde hos, for at få registreret el-varme længere bagud i tid.

Selvom du installerer en ekstra varmepumpe, vil dette ikke påvirke din ordning med reduceret elafgift.

Det kan dog være en god idé, at kontakte vores kundeservice, og informere dem om, at du har i sinde at installere en varmepumpe mere, hvorefter dit strømforbrug vil stige betragteligt. Så kan vi hos Jysk Energi lave en justering af dit forventede årsforbrug, med henblik at undgå potentielt store efteropkrævning på dit forbrug.

Jysk Energi følger regelsættet fra Skat vedrørende dokumentation af elvarme, og denne type dokumentation er desværre ikke gyldig information.

Ja, det kan du sagtens. Så længe ejendommen og BBR-meddelelsen lever op til kravene, kan du sagtens få en ordning mere på din anden ejendom. Der er derfor ikke et maksimalt antal bygninger man kan have tilmeldt.

Ja – ens elaftale har ikke indflydelse på, om man er berettiget til at få reduceret elafgift.

Nej – vi går i stedet ind, og fordeler de 4000 kWh ud på alle årets 365 dage, hvilket vil ende med et dagligt kWh-tal på 11 kWh. Det betyder, at forbruger du for minimum 11 kWh pr/dag, så vil du herfra allerede begynde at få den reducerede elafgiftssats på al dit forbrug herover.

Dette har Skat valgt at gøre på denne måde med henblik på, at forbrugerne kan få reduceret el-afgift over hele året, i stedet for at man først skal bruge fra 0-4000 kWh.

Dette betyder, at der i den pågældende regningsperiode ikke har været nok forbrug på ejendommen, til at udløse den reducerede elafgift.