Produkt

Medejervind

Vær med til at gøre en forskel for klimaet og for din økonomi

Få del i det danske vindmølle-eventyr,
uden investering eller risiko
Hvad er forskellen på og ?
Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.
Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet. Læs mere her.

Jysk Energi giver kunderne mulighed for at få andel i vindmøllerne i Nissum Bredning., Dermed kan du støtte den grønne omstilling i Danmark. Med produktet MedejerVind, giver Jysk Energi dig en mulighed for at få gavn af det danske vindmølle-eventyr, uden at skulle investere penge eller løbe risiko.

Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S og Jysk Energi vandt retten til at opføre 28 MW tilskudsberettigede testmøller. En af de afgørende årsager til, at Nissum Bredning projektet vandt, var den store folkelige opbakning i lokalområdet. 

Produktet MedejerVind startede i 2017. Men du kan stadig tilmelde dig nu!

Vi udbyder op til 20.000 stk. MedejerVind certifikater, som ifølge planen er tilbagebetalt på 10 år. Derfor kan vi tilbyde en rabat i resten af møllernes forventede levetid på 25 år. I hele periodens løbetid modtages løbende beretning om, hvilke begivenheder der har været omkring møllerne, inkl. produktionstal og økonomi.

Hvad koster det at være med?

* Hertil kommer netydelser, skatter og afgifter.

(Bemærk: Hvis du har solceller eller privat vindmølle tilkoblet din husstand, så gælder der andre vilkår. Vi ringer for at afklare de nærmere vilkår.)

Grundet manglende tilmelding, har vi stoppet tilmeldingen til dette produkt.
Hvorfor investerer Jysk Energi i vindmøller?

Vi ønsker at være en del af den grønne omstilling i Danmark. Som energikoncern har vi mulighed for at påvirke samfundet i en renere og mere klimavenlig retning. Samtidig er vi også glade for, at give vores kunder mulighed for at få del i afkastet fra vores vindmølleinvestering. I fællesskab kan vi gøre Danmark grønnere.

Vi er rigtig gode til at skabe klimavenlige løsninger i Danmark. Dette giver os helt nye muligheder for udvikling i erhvervslivet og et godt internationalt omdømme. Vi har nu mulighed for at sammensætte et elprodukt, der kan give alle kunder mulighed for at blive en del af vindmølleeventyret i Danmark. Endda uden at have besvær med skatteregler eller risiko i mølleinvesteringer.

Hvad kan du spare efter 10 år?
Alle andelshavere i dette projekt vil efter 10 år modtage en årlig rabat. Denne er afhængig af markedsudviklingen på elprisen, og kan derfor ikke fastsættes allerede. Tager vi udgangspunkt i Energinet.dks prognose, kan rabatten se således ud:
Eksempel (B)
Pr. andel
Solgt produktion (A)
Kr. 450,00 –
Variable omkostninger (A)
Kr. 80,00 –
Andel af kapacitetsomkostninger (A)
Kr. 20,00 =
Udbytte
Kr. 350,00
(A): Beløbene er estimerede
(B): Kilde: Energinet.dk