Få medejerskab af solcellepark Høvsøre

Kunne du tænke dig at investere i lokal vedvarende energi? Så får du chancen nu. Jysk Energi giver nemlig lokale borgere mulighed for at blive medejere af den kommende solcellepark ved Høvsøre.

Jysk Energi vil etablere Danmarks første solcellepark, der giver lokale borgere mulighed for medejerskab. Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig kommune stemte onsdag 9. juni for Jysk Energis projektforslag med stemmerne 6 mod 1.

“Vi er rigtigt glade for, at projektet møder opbakning, og at det ser ud til, at lokale investorer kan få glæde of parken. Vi kan desværre ikke love, at afkastet bliver lige så godt som for vindmøllerne i Thyborøn, men solcelleparken vil helt sikkert blive en god forretning alligevel”, siger Lars Naur, direktør for Jysk Energi.

Solcelleparken bliver udbudt efter principperne af den velkendte VE-udbudsordning fra etablering af vindmølleprojekter igennem de sidste mange år. Op mod halvdelen af solcelleparken kan ende i lokale borgeres hænder.

“Det giver god mening for Jysk Energi, at de folk, der skal se på projektet og leve med det i nærområdet, får mulighed for også at kunne få et eventuelt afkast heraf. I øvrigt er Jysk Energi andelsejet og udlodder hvert år en del af overskuddet – og derfor vil et eventuelt overskud fra solcelleparken tilfaldende Jysk Energi også indirekte gå til de nordvestjyske ejere”, understreger Lars Naur.

Solcelleparken vil koste cirka 200 millioner kroner at etablere. Den kommer til at ligge på et cirka 70 ha. stort areal, som Jysk Energi har købt til formålet. Parken forventes at levere 45.000.000 kWh årligt – svarende til cirka 12.000 husstande.

Der er indtil videre planlagt at opføre et fuglekikstårn, der giver lokalbefolkningen og turister mulighed for at se ud over Nissum Fjord samt få udsigt ud over solcelleparken. Tårnet vil blive etableret ved en shelterplads lige imellem solcelleparken og Nissum Fjord. Her vil der også blive opført en infotavle, der skal fortælle om området.

“Vi synes, det er vigtigt, at der i sådan et projekt også bliver plads til flere, rekreative tiltag. Vi samarbejder med Nissum Fjord netværket, så vi får nogle gode tilbud til de lokale”, siger Lars Naur.

I den kommende tid skal Jysk Energi i samarbejde med Lemvig Kommune udarbejde en miljøkonsekvensrapport og forslag til lokalplan, der skal præsenteres for kommunen efter sommerferien. Herefter vil projektet komme i høring forud for endelig godkendelse sidst på året. Jysk Energi stiler efter at etablere solcelleparken inden 31. oktober 2022, da reglerne for tilslutning af produktionsanlæg ændrer sig herefter.

Sol
Læs meget mere om projektet og din mulighed for at investere her
Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv