Jysk Energi A.m.b.a.’s repræsentantskab sikrer sig landets laveste nettariffer

Jysk Energi A.m.b.a. s repræsentantskab besluttede på et repræsentantskabsmøde forleden at bruge en del af overskuddet fra Jysk Energi A.m.b.a.s investeringer i bl.a. vindmøller, biogas og solceller på at nedsætte tariffen i NOE Nets forsyningsområde, så Jysk Energi a.m.b.a. andelshavere fra januar 2024 har landets billigste tariffer – ca. 40% billigere end andre førende netselskaber.

I øjeblikket er de fleste netselskaber ved at omstille til Tarifmodel 3.0, som timedifferentierer nettariffen.

Kort fortalt betyder det, at det vil være dyrere at bruge strøm i spidsbelastningstimerne og billigt i lavbelastningstimerne.

Det bliver med andre ord, muligt at spare endnu flere penge ved at flytte sit forbrug til de timer, hvor strømmen i forvejen er billig, mens man f.eks. oplever højere tariffer, hvis man vælger at lade elbilen, når man kommer hjem fra arbejde.

På repræsentantskabsmødet var ca. 100 repræsentantskabsmedlemmer fra Jysk Energi A.m.b.a. samlet til repræsentantskabsmøde på Jysk Energis hovedsæde i Holstebro.

Her gav formand for bestyrelsen, Anton Bro, et indblik i koncernens strategi samt brancheorganisationens anbefalinger for god selskabsledelse. Særligt fremhævede han selskabets vision om at skabe og synliggøre fordelene ved at være andelshaver i Jysk Energi koncernen. Herefter gav direktør Lars Naur en status på driften og gennemgik forventningerne til 2023, samt budgettet for 2024.

Efter fremlæggelse af budgettet og estimatet for 2023 regnskabet, konstaterede bestyrelsesformanden, at der er råderum til at afsætte en del af overskuddet til tarifnedsættelser samt sponsor- og andelshaverpuljer.

Efter flere kommentarer, og en god diskussion i repræsentantskabet, blev der enstemmigt stemt for at nedsætte nettariffen med 25 mio. kr., hvilket gør tariffen til landets laveste.

Det betyder, at Jysk Energi A.m.b.a.’s andelshavere sparer ca. 600-700 kr. om året i forhold til landsgennemsnittet.

Som a.m.b.a. har det altid været helt naturligt for os at give tilbage til vores andelshavere. At skabe værdi for området er en del af vores DNA, og selv om vi fortsat vil investere massivt i den grønne omstilling, mener vi helt grundlæggende at folks penge skal komme dem selv til gavn.
Anton Bro – Bestyrelsesformand, Jysk Energi A.m.b.a.
Der er et rigtigt godt samarbejde mellem direktionen, bestyrelsen og repræsentantskabet i Jysk Energi A.m.b.a., og vi skal være stolte af, at vi som koncern gør alvor af vores vision for andelshaverne. At vi kan skabe overskud år efter år og samtidig sørge for at Nordvestjylland har landets laveste nettariffer viser, at koncernen gør det rigtige.

Ove Jensen – Repræsentantskabsmedlem, Jysk Energi A.m.b.a.

For storforbrugere og virksomheder er tallet naturligvis betydeligt højere. Herudover blev der afsat 4,2 mio. kr. til sponsor- og andelshaverpuljer i 2024.

Er du så heldig at være andelshaver i Jysk Energi A.m.b.a., kan du derfor med den nye tarifmodel spare endnu mere end tidligere ved både at lægge forbruget om og samtidig bo i landets billigste område.

Jysk Energi A.m.b.a.’s andelshavere bor i et område, der ligger helt i top med at producere grøn strøm til nettet. Jysk Energi A.m.b.a. har som grundprincip er, at de der har ulempen også skal have fordelen, og derfor lå det helt naturligt for repræsentantskabet, at stemme for at give overskuddet tilbage til borgerne i form af tarifnedsættelser.

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv