Jysk Energi skaber nyt selskab

Jysk Energi, KP Invest samt Raundahl & Moesby skaber virksomheden Ænergy P/S.

Ænergy vil tegne, bygge og vedligeholde solcelleparker. Jysk Energi overdrager mandskab og eksisterende projekt pipeline med over 20 projekter på tegnebrættet til den nystiftede virksomhed ”Ænergy”. Virksomheden skaber en skalerbar løsning, der gør, at langt flere solcelle- og hybridparker kan realiseres. For KP Invest og Raundahl og Moesby skaber Ænergy en platform til at entrere i en ny branche med stærke eksisterende projekter og et enormt potentiale. Alle tre virksomheder ser Ænergy som et ideelt match, hvor kombinationen af aktiver skaber helt nye muligheder for vækst.

Syv år undervejs

Siden 2016 har Jysk Energi investeret i at opføre grønne energiparker, og i 2021 påbegyndte arbejdet med at udvikle og opføre en solcellepark på egen hånd. Det blev til Solcellepark Høvsøre, hvor 50% af ejerskabet blev tilbudt borgerne. Parken stod færdig indenfor tidsrammen, og interessen var så stor, at projektet blev overtegnet. Jysk Energi mødte ikke en eneste borgerklage i forbindelse med opførelsen.

Succesen med Solcellepark Høvsøre medførte, at Jysk Energi i begyndelsen af 2022 opbyggede en særlig afdeling under ledelse af forretningschef Morten Porse, hvis eneste formål er at udpege og udvikle grønne energiparker. Virksomheden har pt. 20 projekter i pipeline og fem energiparker i planproces, hvoraf nogle er en kombination af sol og vind, mens andre er ren sol.

Druknede i succes

Den enestående succes og de mange projekter i pipelinen medførte at Jysk Energi kunne se at det økonomisk ikke var muligt at realisere samtlige projekter i pipeline, og man begyndte derfor at søge efter en ekstern partner. Det er derfor helt ideelt at man har fundet to eksterne partnere med fornøden ekspertise og økonomisk ballast til at kunne hjælpe med at løfte opgaven. Samtidig var det for Jysk Energi som et andelsselskab, essentielt at det nye selskab fortsat havde danske rødder og at eventuelle partnere var interesseret i at LIV modellen lever videre i de planlagte parker.

De tre virksomheder – KP Invest, Raundahl og Moesby og Jysk Energi går nu sammen om at skabe virksomheden Ænergy P/S. Jysk Energi ejer halvdelen af selskabet og KP Invest og Raundahl & Moesby ejer tilsammen den anden halvdel.

Ænergy P/S.

Ænergy P/S bliver en virksomhed med stærke danske rødder, som man også kan se i begyndelsesbogstavet Æ, men med et internationalt scope og potentiale, som man kan se i slutbogstavet Y. Virksomheden har som sit primære virke at udvikle og opføre solcelleparker såvel indenfor som udenfor landets grænser.

Ænergy P/S bliver en virksomhed med fundament i Jylland. Raundahl & Moesby har hjemme i Århus, KP Invest hører til i Herning og Jysk Energi har hovedsæde i Holstebro, hvor Ænergy P/S også vil have adresse.

Nuværende forretningschef i Jysk Energi, Morten Porse, bliver fra selskabets begyndelse administrerende direktør i Ænergy P/S, og vil derfor ikke fortsætte i Jysk Energi. Ligeledes vil Ænergy P/S overtage mindst syv andre medarbejdere fra Jysk Energi.

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv