Jysk Energis Sponsorpulje er ÅBEN

Jysk Energi uddeler 1,2 mio. kr. til det lokale foreningsliv i hele Jysk Energis forsyningsområde. Er du i tvivl om du ligger indenfor området, kan du se et kort her.

Er du stadig i tvivl, så se på din elmåler. Hvis der står NOE på elmåleren, ligger du i Jysk Energis forsyningsområde, og din forening kan få del i sponsorpuljen.

Hvem kan ansøge?

Alle almennyttige klubber og foreninger kan ansøge. Vi bestræber os på at så mange af vores andelshavere som muligt får gavn af pengene, og derudover baserer vi vores beslutninger på kvaliteten af ansøgningen. Så hvis din sportsklub, spejdertrup, rideskole, rollespilsklub, lokalarkiv, grundejerforening, hal, marina eller alle mulige andre klubber og/eller foreninger har et projekt, hvor I gerne vil have Jysk Energis hjælp til at komme i mål, så skriv en ansøgning her.

Hvornår sker uddelingen?

Ansøgningen er åben hele april, og Jysk Energis sponsorudvalg mødes i begyndelsen af maj for at gennemgå ansøgningerne og uddele pengene. Vi bestræber os på at give alle besked inden midten af juni.

Hvornår skal projektet være færdigt?

Som udgangspunkt skal pengene være brugt inden udgangen af 2024, men projektet kan godt vare længere.. Hvis Jysk Energi f.eks. har tildelt jeres forening penge til energirigtig belysning kan belysningen sagtens være en del af en større renovation, så længe lyset er betalt i 2024.

  • Tildelte midler fra Jysk Energis Jubilæumspulje kan KUN udbetales ved fremsendelse af dokumentation for betaling.
  • Dokumentation fremsendes elektronisk på e-mail. Det kan f.eks. være kopi af faktura, bon eller lign., som dokumenterer at beløbet er anvendt til det tildelte.
  • Fakturaer mv. som anvendes som dokumentation til udbetaling skal være udstedt til modtager af midler fra Sponsorpuljen
  • Kun det specifikt angivne formål beskrevet som tildelt puljemidler, kan godkendes til betaling. (Til gengæld gør det ikke noget, hvis der på fakturaen står andre ting, som ikke er godkendte. I får bare KUN dækket, det beløb som er godkendt).
  • Der kan kun udbetales en gang pr. donation.

Du kan læse meget mere om sponsorpuljen og finde ansøgningsskema her

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv