Hvordan tilmelder jeg min regning til Betalingsservice?

Tilmeld din regning til Betalingsservice på din netbank og spar 39 kroner pr. faktura.
Du kan også logge ind på Din Side og tilmelde betalingsservice der. 

Hvordan kan jeg betale min regning?

Vi sender dig et girokort pr. mail, som du kan betale gennem din netbank. 
Er din aftale tilmeldt Betalingsservice, bliver din faktura automatisk trukket fra din konto.

Hvor ofte får jeg min regning?

Din elregning kommer 4 gange om året, og du betaler forud (a conto) 3 måneder ad gangen. 
Beløbet er fastsat ud fra dit årligt forventede forbrug. 

 Ønsker du at betale månedligt frem for kvartalsmæssigt, så kontakt vores kundeservice.

Hvor meget giver jeg for en kWh?

Din kWh pris består af selve elprisen, afgifter til staten, transportafgifter til netselskabet og moms. Kun ca. 15 % af din elregning går til din el leverandør. 

Hjælp mig med at forstå min elregning

1 Aconto betaling for strøm for acontoperiode
Når der opkræves aconto, betyder det, at du betaler forud. Datoen, til og fra, er den periode som opgørelsen dækker over.

2 A conto strøm til Jysk Energi A/S
Antallet af kilowatt timer som er noteret her, er det der forventes, at der bliver brugt på målepunktet inden perioden og prisen pr. kilowatt time. Det samlede beløb dækker betaling for den rå strøm i perioden, eksklusiv moms.

3  Net abo C forbrug skabelon (til netselskabet)
Abonnementet i perioden, til dit netselskab. Dette opkræves på vegne af dem.

4  Abonnement
Abonnement i perioden, for din el-aftale med Jysk Energi A/S.

5  Systemtarif
Opkrævning på vegne af Energinet.dk, som dækker de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til kunden.

6  Balancetarif for forbrug
Betaling til Energinet.dk for at holde el-nettet i balance.

7  Transmissions nettarif
Opkrævning på vegne af el-netselskabet og Energinet.dk, som dækker de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til kunden.

8  Nettarif C
Betaling til Netselskabet, som dækker over vedligehold og transport af el ud til kunden (lokale net).

9  PSO-tarif
Med andre ord, offentlige forpligtelser. Dette er en statslig afgift, som blandt andet dækker over tilskud til vedvarende energi og forskning i miljøvenlige løsninger.

10  Nettarif overliggende net
Opkrævning på vegne af Energinet.dk, som dækker de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til kunden.

11  Elafgift
Afgift til staten. Får du reduktion af elafgiften på grund af elvarme, jordvarme eller varmepumpe kan du se det under en rubrik med titlen ”reduceret elafgift”.

12  Forsyningstilsynsgebyr
Gebyret til Forsyningstilsynet, blandt andet for overvågning af El Markedet.

13  Bindende midlertidig tarifnedsættelse C
Dette beløb er en reduktion, som netselskabet kan give til deres kunder på grund af overskud i virksomheden.

14  I alt aconto ekskl. Moms
Den samlede pris på el og afgifter eksklusiv moms.

15  I alt inkl. Moms
Den samlede pris på el og afgifter inklusiv moms

Det store C, står for den kundetype der bliver afregnet for. I dette tilfælde er det en C kunde. C er den kundetype som er for private eller mindre virksomheder.

Kundetyper
Kundetype C
Transporttarif C gælder for installationer, der som hovedregel har 25 ampere og er tilsluttet via et kabelskab, altså private og mindre virksomheder.

Kundetype B
Transporttarif B gælder for kunder med større landbrug og virksomheder, som får strøm direkte fra en transformerstation. Her gælder også at der er et forbrug på mere end 200.000 kWh.

Kundetype A
Transporttarif A gælder for de meget store virksomheder, som får strøm direkte fra højspændingsstationerne.

Et eksempel på en elregning

 

Eksemplet her, er en standard aconto faktura til en privatkunde.

Faktura fra Jysk Energi kan indeholde forskellige punkter for afgifter m.m.
En faktura med aconto og opgørelse samlet, vil indeholde flere punkter. Det samme vil faktura, hvor kunden har solceller, jordvarmeanlæg osv.

Hvis du har flere spørgsmål til din regning, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Mangler du svar på noget?

Så kontakt vores kundeservice!
Vi er klar til at hjælpe dig med dit spørgsmål.