Jysk Energis Persondatapolitik

Persondatapolitik er gældende for følgende selskaber i Jysk Energi koncernen:

 • Jysk Energi A.m.b.a.
 • Jysk Energi Holding A/S
 • Jysk Energi Teknik A/S
 • Jysk Energi Invest A/S
 • Jysk Energi A/S

Jysk Energi koncernen indsamler kun nødvendig personoplysninger om dig til udførelse af forretningsmæssige opgaver. Heriblandt til køb og levering af vores ydelse, opfyldelse af dine kundebehov og administration af din relation til os.

Jysk Energi beskytter dine persondata

Jysk Energi koncernen har udfærdiget følgende persondatapolitik i overensstemmelse med EU’s ’General Data Protection Regulation’ (persondataforordningen), da koncernen tager opbevaring og behandling af dine persondata alvorligt. Jysk Energi behandler persondata i forbindelse med levering af ydelser, varer og/eller oplysninger.

Jysk Energi behandler kun oplysninger som du selv har givet. Der indsamles og behandles almindelige oplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • CPR-nummer
 • Måler- og installationsnummer
 • Forbrugsdata

Som udgangspunkt har vi ikke følsomme personoplysninger på dig medmindre du selv viderebringer oplysninger af væsentlig karakter i forhold til kundeforholdet.

Særlige regler vedrørende behandlingen af CPR-numre

For at kunne foretage en af de tre primære ændringer i Datahub, så skal Jysk Energi bruge dit CPR-nummer. Det gælder ved: Leverandørskifte, indflytning eller registrering af ny måler.

Datahubben er et centralt og uafhængigt it-system, som indsamler oplysninger, forbrug og priser for kunder. Datahubben håndterer herigennem al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Registrering i Datahubben, der er ejet af Energinet.dk, kræver dit CPR-nummer til sikring af personidentifikation. Det er styret via Markedsforskrifterne med hjemmel i elforsyningsloven.

Jysk Energi kan derfor ikke oprette dig som kunde og levere strøm til husstanden uden et gyldigt CPR-nummer.

Hvis du vil vide mere om energinet eller datahubben, så besøg www.energinet.dk.

Oplysninger om samtykke

I forbindelse med indsamling af dine personoplysninger, spørger vi efter samtykke til det givne formål. Således sikrer vi at du, som kunde, altid er oplyst.

Kunden giver sit samtykke til den generelle behandling af personoplysninger ved indgåelse af leveranceaftale – herunder standardbetingelserne. Herudover spørges der til samtykke af to markedsføringsinitiativer. Det er henholdsvis nyhedsbreve og retten til kontakte kunden med et tilbud.

Jysk Energi koncernen sikrer beskyttelsen af dine personoplysninger gennem vores interne regler specifikt om persondataforordningen samt via informationssikkerhedsreglerne.

Der gøres opmærksom på at samtykke altid kan trækkes tilbage, hvorefter markedsføringsinitiativer straks ophører.

Sletteproces og anonymisering

Jysk Energi opbevarer ikke personoplysninger længere tid end nødvendigt, for at opfylde de købte ydelser. Det vil sige, at Jysk Energi som udgangspunkt opbevarer dine oplysninger så længe du er kunde, og i en rimelig periode herefter. Det skyldes hovedsageligt dokumentationskrav, jævnfør elforsyningsloven og bogføringsloven.

Efter den givne periode vil dine personoplysninger blive slettet/anonymiseret, medmindre der foreligger en retslig tvist; at kunden har udeståender hos Jysk Energi eller gennem anden saglig grund til opbevaring.

Dine rettigheder

Som kunde ved et af koncernens selskaber, har du følgende rettigheder, som du altid kan påberåbe dig over for Jysk Energi, som dataansvarlig:

Som registeret har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse
  • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt”
  • Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på behandling, herunder profilering

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og anmode om at få slettet dine data. Såfremt du føler dig uretmæssigt behandlet, så kan du altid rette henvendelse på Datatilsynet for råd og vejledning. Se mere på www.datatilsynet.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller vil du indgive en klage i den forbindelse, kan du kontakte Jysk Energi på tlf. 96 10 66 77 eller sende en e-mail til gdpr@jyskenergi.dk. Du kan også udfylde Datatilsynets klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Behandling af persondata hos Jysk Energi i forbindelse med din karriere

Alt afhængigt af, hvilket job du har søgt, er et af ovenstående selskaber dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Jysk Energi kan kontaktes via kundeservice@jyskenergi.dk eller på telefon 96 10 66 77.

Formålet med behandlingen er at vurdere din egnethed som ansat hos Jysk Energi. Retsgrundlaget for behandlingen er Jysk Energis legitime interesse som potentiel arbejdsgiver i at foretage denne vurdering under den forudsætning, at du har valgt at afgive disse oplysninger frivilligt og af egen drift, samt at du selv har en stor interesse i, at behandlingen sker. Din meddelelse af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt. Såfremt du ønsker, at behandlingen af dine oplysninger skal stoppe, er du velkommen til at kontakte os.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet umiddelbart efter jobansøgningsprocessen, med mindre du har givet samtykke til, at vi må tilgå oplysningerne op til et år efter ansættelsesrunden er slut for eventuelt at komme i betragtning til fremtidige stillinger. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retslig konflikt med en jobansøger, kan alle jobansøgninger fra ansættelsesprocessen blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Såfremt du ansættes, vil alle oplysningerne som udgangspunkt blive gemt under hele din ansættelse hos Jysk Energi.

Du har ret til at anmode Jysk Energi om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger eller begrænsning af behandlingen eller til at gøre indsigelse mod behandlingen efter reglerne i persondataforordningen. Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet, som kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Cookies på Jysk Energi.dk

Første gang du ankommer til jyskenergi.dk, informerer vi om brugen af cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.

Cookies kan for eksempel bruges til at huske, hvad du har lagt i en indkøbskurv, eller at du er logget ind. Cookies bruges også til at se, hvordan du har bevæget dig rundt på siderne, så vi kan optimere indholdet og gøre det lettere for dig at finde rundt på sitet.

En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet.

Cookies kan have forskellige ‘udløbsdatoer’. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

Hvad bruger jyskenergi.dk cookies til?

På jyskenergi.dk bruges cookies til tre hovedformål:

Funktionelle cookies

Cookies til analyseformål

Cookies til markedsføring

 

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies bruges til at registrere oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten på jyskenergi.dk. Det kan f.eks. være, om du er logget ind, eller om du har lagt varer i indkøbskurven. De fleste funktionelle cookies på jyskenergi.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, men der sættes også funktionelle cookies af 3. part – f.eks. youtube.com, når der er videoer på sider, eller addthis.com, som du kan bruge til at dele en artikel med andre.

Cookies til analyseformål

Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem jyskenergi.dk. De analytiske cookies på jyskenergi.dk er lavet specifikt til at virke på vores site. Jyskenergi.dk bruger forskellige analysesystemer på forskellige dele af sitet. Vi anvender Google Analytics til at indsamle data forskellige steder på jyskenergi.dk

Cookies til markedsføring

Med viden om brugernes nuværende kundeforhold med NOE, de besøgendes færden på Jyskenergi.dk, anvendte NOE-tjenester osv., prøver vi at gøre vores hjemmeside så relevant for den enkelte bruger som muligt.
Jyskenergi.dk benytter også cookies fra Adform for at effektmåle annoncering og vise mere relevante annoncer. Adform registrerer ingen personlige oplysninger på sitet, og data er anonymt.
Ved hjælp af cookies er det muligt at frekvensstyre annoncer på baggrund af aktivitet, se brugeradfærd på sitet ift. onlineannonceringen, lagre information om produktinteresse for mere relevant annoncering og målrette annoncer til udvalgte segmenter.

Sådan slipper du for cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Nedenfor er vejledninger til, hvordan man håndterer cookies i de mest populære browsere:

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv