Sammen er vi stærke

Jysk Energi har i samarbejde med Aura Energi stiftet et fælles selskab, der har til formål at investere i vedvarende energi. Både Jysk Energi og Aura Energi er andelsejet og har samme værdisæt, hvorfor et samarbejde om at bidrage til den grønne omstilling gennem et fælles selskab er et strategisk godt match. Selskabet er ejet 50/50 af partnerne.

Investering i grøn energi

Jysk Aura VE er stiftet med formålet om at øge investeringerne i grøn energi – herunder sol- og vindenergianlæg. Der er også afsat en del af investeringssummen til innovative VE-projekter så som lagringsteknologi. Samarbejdet skal ses som konsekvens af et efterhånden udviklet og modent marked, hvor kapitalkravene VE-anlæg bliver større og større efterhånden som der også bliver færre og større aktører på markedet. Det kan ses direkte i markedet, hvor støttefri VE-anlæg bliver sat op i de kommende år.

Selskaberne har i fællesskab et ønske om at investere op mod 1 mia. kr. i VE-anlæg inden for de næste 5 år. Strategien for investeringerne er at skabe et stabilt og fornuftigt afkast til gavn for ejerne med udgangspunkt i både idriftsat anlæg, turn-key projekter samt egenudviklede projekter.

Den grønne omstilling i Danmark

Jysk Energi tror på at elektrificeringen af samfundet er den rigtige vej til at nå i mål med en grøn omstilling, der sikrer CO2-reduktionen i tilstrækkelig grad. Ved at investere i produktion af grøn strøm tager Jysk Energi et aktivt valg og bidrager til denne udvikling.