Jysk Energis repræsentantskab

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet Jysk Energi og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

Jysk Energi a.m.b.a. er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Det betyder helt enkelt at har du en elmåler hvor der står NOE på, er du medejer af Jysk Energi, og kan dermed blive en del af repræsentantskabet.

Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet. Repræsentantskabet har som udgangspunkt 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede Jysk Energi.

Jysk Energi a.m.b.a. opfordrer alle, uanset køn, etnicitet eller religion at søge indflydelse i repræsentantskabet. Bestyrelsen arbejder altid aktivt på at skabe en repræsentativ balance i repræsentantskab og bestyrelse – Repræsentantskabet skulle gerne repræsentere området, og det er derfor vigtigt at have mange forskellige befolkningsgrupper repræsenteret.

Repræsentantskabsvalg 2022 (kreds 1 og 3)

Jysk Energi A.m.b.a. er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Der afholdes årligt generalforsamling på virksomhedens adresse, Skivevej 120 i Holstebro.

næste generalforsamling bliver afholdt 25. april 2022 kl. 19.

Alle andelshavere i Jysk Energi har møde- og taleret, men kun de valgte repræsentanter har stemmeret.

Ønskes specifikke emner eller forslag behandlet på generalforsamlingen, skal denne være indsendt af en repræsentant inden 1. marts.

Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.

Jysk Energi A.m.b.a er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet. Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet. Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede Jysk Energi. Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og medlemmerne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og erfarne medlemmer.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af Jysk Energi A.m.b.a.’s repræsentantskab, skal du udfylde en tilmeldingsblanket senest fredag d. 11. november 2022. På hjemmesiden kan du læse mere om valget til Jysk Energis repræsentantskab og se  årsrapporter hvis du klikker her, og vedtægter, hvis du klikker her.

Har du spørgsmål til valget, kan du kontakte Agnete Støjberg på mail asa@jyskenergi.dk eller telefon 9611 1053.

 

Tilmelding til repræsentantskabsvalg 2022
Senest tilmelding: 11. november

Tilmelding til generalforsamling

Kreds 3 - Valg 11. november

Sted endnu ikke besluttet

Distrikt 3.1 – Lemvig by
Distrikt 3.2 – Humlum/Fabjerg området

Kreds 1 - Valg 12. november

Jysk Energi
Skivevej 120, 7500 Holstebro

Distrikt 1.1 – Skave/Handbjerg området
Distrikt 1.2 – Mejrup området
Distrikt 1.3 – Mejdal/Tvis området
Distrikt 1.4 – Idom/Vind/Vinding området
_24A1455 web bred

Sådan bliver du valgt til repræsentantskabet

 • Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode, og der afholdes derfor valg hvert andet år i den enkelte kreds. Perioden begynder og slutter ved starten på den følgende ordinære generalforsamling. Genvalg er muligt. Kreds 1 og 3 afholder valg i lige år. Kreds 2 og 4 afholder valg i ulige år.
 • Valgmøderne skal finde sted et centralt sted indenfor de enkelte kredse, og valgmødet annonceres med tidligst 4 ugers og senest 8 dages varsel. Valgene afholdes inden årets udgang.
 • Hver andelshaver/husstand har én stemme.
 • Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person.
 • Det betyder altså, at hver husstand kun har én stemme. Skulle du have din ægtefælle med, er det kun én af jer, der kan stemme. Skulle du have en fuldmagt fra en anden andelshaver med dig, kan du kun stemme for vedkommende, hvis du IKKE afgiver stemme på egne vegne. Skulle du have din ægtefælle med, kan én af jer stemme på egen husstands vegne og én på fuldmagtsgiverens vegne.
 • Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive stemme og er valgbare ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og stemmeberettiget.
 • En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af installationer.

 • En fuldmagt skal være skriftlig, dateret og være gyldig i højst 12 måneder.

 • I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges jf. den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.

 • Repræsentanter skal være myndige personer og må ikke være under værgemål eller samværgemål.

 • Skulle valget af repræsentanter, respektive suppleanter, ikke kunne finde sted på de ordinære valgmøder i tilfælde af manglende fremmøde eller utilstrækkeligt antal kandidater, udpeges de manglende repræsentanter og eventuelle suppleanter af bestyrelsen.

 • Hvis en repræsentant ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i det distrikt, denne er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil valgperioden udløber.

Vigtige datoer i 2024

Mandag d. 29. april kl. 19.00:
Generalforsamling, Jysk Energi A.m.b.a

Mandag d. 28. oktober kl. 19.00:
Repræsentantskabsmøde, Jysk Energi A.m.b.a

Mandag d. 11. november kl. 19.00:
Valgmøde i kreds 3, Sted ikke besluttet

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00:
Valgmøde i kreds 1, Jysk Energi, Skivevej 120, 7500 Holstebro

Nye distrikter i Jysk Energis repræsentantskab pr. 25. april 2022

Jysk Energi A.m.b.a. Repræsentantskabet pr. 29. april 2024

Jysk Energis repræsentantskab har d. 25. april 2022 besluttet at ændre distrikterne i de 4 kredse. Der vil derfor til næste valg være et ændret antal distrikter samt pladser i hvert distrikt. 

Informationer om antal af pladser (herunder ledige pladser), bliver offentliggjort i forbindelse med valg til de enkelte distrikter.

Kreds 1:

Distrikt 1.1 – Skave/Handbjerg området

Helge P. Nielsen
Torben D. J. Andersen
Jens Erik Knarborg
Torben Amstrup
Steen Krog
Svend Olesen
Ulrik Kristensen
Brian Gøtzche

Distrikt 1.2 – Mejrup området

Morten Møller Westerblaae Jacobsen
Michael Bjerre Drost
Per Lynggård
Mogens Wiese
Peter Frøjk
Peter Knold
Mogens Grønne
Bøje Lindhardt Johansen
Esben Brødbæk

Distrikt 1.3 – Mejdal/Tvis området

Helle Them
Ole Jørgensen
Ove Jensen
Bjarne Petersen
Thomas Thyrring Fjeldsted
Jan Jakobsen
Frode Kirkegaard
Bettina Hyldahl
Jesper Hebsgaard Pedersen

Distrikt 1.4 – Idom/Vind/Vinding området

Poul Byskov
Jørgen K. Møller
Tyge Jørgensen
Robert Poulsen
Lars Gammelvind
Carsten Bjerrum
Johnny Jensen

Kreds 2:

Distrikt 2.1- Ølby/Linde/Hjerm

Carsten Pilgaard
Mads Bendix
Peder Mejlholm Olsen
Peter Petersen
Christen Bjerrum
Niels Anton Søgaard
Karin Borup Herping
Michael Priebe Kjær
Preben Christensen
Kim Underbjerg Sønderriis
Henrik Madsen
Lars Skovgaard
John Skafsgaard
Jens Thusgård
Harly Yde
Skafti Halldörsson

Distrikt 2.2 – Bøvling/Vemb/Bækmarksbro

Peter Schjøtz (b)
Ole Kirkeby
Morten B. Poulsen
Knud Erik Smærup
Lars Albæk Kristensen
Knud Erik Hedegaard
Bent Jensen
Martin Sig Kristensen
Mathias Østerby
Frede Frederiksen

Kreds 3:

Distrikt 3.1 – Lemvig by

Linda Rønn Nielsen (b)
Karl Anders Kvist
Peder Kallerup
Erling Brask
Tage Rækby
Steen Møller
Peder Andreasen
Ole Jørgensen
Reinhardt Nygaard
Arne Bredvig Larsen
Henrik Nicolajsen
Jes Berthelsen
Charlotte Rosenkilde Sørensen
Erling Lisby
Paul Paulsen
Tonny Nees
Niels Kristian Madsen
Distrikt 3.2 – Humlum/Fabjerg området

Claus Buelund (b)
Troels Skovmose
Karen Touborg
Søren Pedersen
Troels Primdahl
Thomas Larsen
Brian Nordentoft
Bjarne Løth Vingborg
Peter Baltzer
Brian Hylleberg

Kreds 4:

Distrikt 4.1 Lomborg/Houe

Holger Lundgaard Madsen (b)
Maria K. Damborg (b)
Jens Peter Jeppesen
Bent Graversen
Bjarne Damgaard
Jørgen Broe
Preben Juul Larsen
Peder Langgaard Jørgensen
Bjarne Lauritsen
Karsten Bjerg
Gustav Madsen
Bent Nissen
Knud Munch
Svend Erik Bjerg
Henrik Thygesen

Distrikt 4.2 Harboøre/Thyborøn
Anton Bro (b)
Eigil Flyvholm
Jens Jørn Birch
Jørn Snejbjerg
Albert Jensen
Poul Hau Lyng
Alfred Smidt
Christen L. Kristensen
Lars Rønn Bro
Flemming West Christensen
Anton Andreasen

Præsentationer og referater

Læs referat og præsentation fra vores generalforsamling den 29. april 2024.
Referat
Præsentation
Pressemeddelelse

Læs referat og præsentation fra vores repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2023.
Referat
Præsentation
Pressemeddelelse

Læs referat og præsentation fra vores generalforsamling den 24. April 2023.
Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra vores repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2022.
Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra vores generalforsamling den 25. april 2022.
Referat
Præsentation

Læs referat og præsentation fra vores repræsentantskabsmøde den 01. november 2021.

Referat
Præsentation

Antallet af repræsentanter er fordelt på følgende måde:

Kreds 1:

Distrikt 01 – Mejrup-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 02 – Tvis/Mejdal-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 03 – Skave-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 12 – Handbjerg-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 18 – Idom/Nr. Felding-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 19 – Vinding/Vind-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 2:

Distrikt 04 – Bøvling/Fåre- området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 08 – Ølby-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 09 – Vemb/Bækmarksbro-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 10 – Linde-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 11 – Hjerm-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 3:

Distrikt 05 – Nr. Nissum/Gudum-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 07 – Humlum-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 41 – Lemvig by vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter.

Kreds 4:

Distrikt 23 – Dybe/Lomborg/Fjaltring-området vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 24 – Harboøre-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 25 – Houe-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.
Distrikt 26 – Thyborøn-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.