Jysk Energis LIV-model

Vi kalder det LIV modellen. Tre bogstaver som står for Lokalt medejerkskab, Investeringer på lang sigt og Vedvarende energi. Men tilsammen betyder de så meget mere. De er grundlaget for vores investeringsmodel, men LIV er også det vi skaber. liv til lokalsamfundet, liv til den grønne omstilling og liv til Danmarks plan om at være uafhængig af udenlandsk energi i 2030.

Hos Jysk Energi ser vi en stor fremtid i bæredygtig energi – en fremtid vi gerne vil tage en aktiv del i, og vi regner derfor med at lave adskillige nye solcelleanlæg i fremtiden.

Vi er allerede langt med vores første solcelleprojekt i Høvsøre ved Nissum Fjord. Det forventes at være online 31. oktober 2022. Vi har formået at lave hele projektet uden at modtage en eneste borgerklage i processen af en eneste grund: LIV-modellen.

Jysk Energi er et A.m.b.a. hvilket betyder at vi er ejet af forbrugerne i vores forsyningsområde. Det er med andre ord kunderne, der ejer butikken. Derfor er vi som udgangspunkt kun interesseret i at være en del af et solcelleprojekt, hvis det er noget vi kan skabe sammen med de lokale kræfter i området. Vi vil gerne tilføje værdi til de områder vi arbejder med, i stedet for bare at fjerne overskuddet. På den måde skaber vi nemlig ikke bare bæredygtig energi, men bæredygtige samfund.

Vi har lavet en oversigt over Jysk Energis LIV model, som du kan downloade her.

Solcellepark Høvsøre

Solcellepark Høvsøre er en 71 hektar stor solcellepark ved Nissum Fjord. Den forventes at stå færdig i oktober 2022 og at kunne producere 50GWh årligt.

Jysk Energi har en god tradition for at dele VE-projekter med lokale interessenter og har derfor valgt at tilbyde lokale i Lemvig Kommune op til 50% af solcelleparken. Herved opnås bred lokal forankring og opbakning til Solcellepark Høvsøre.

Den valgte teknologi er Bifacial paneler med Single-Axis Trackere. Panelerne bliver altså placeret nord-syd vendte i vandret position. Herfra drejes de fra øst og mod vest i løbet af dagen – ifølge med solen. På den måde sikres en højere produktion pr. installeret MW og en bredere produktionskurve.

Udbudsmaterialet til Solcellepark Høvsøre kan du finde her

Jysk Energi i hele landet

Johannes von Siebenthal er vores VE-udvikler. Han er manden, der kører land og rige rundt og finder gode steder, gode lokalområder og god energi. 

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at lave en solcellepark på din jord eller i din kommune, kan du skrive til Johannes på: jvs@jyskenergi.dk

_L9A9442 web

LIV modellen i medierne

Responsen på vores model med lokalt medejerskab, har været utrolig, og her er et udsnit af forskellige medier, der har bragt vores historie: