Energipark Bækhuse

Ca. 3 km. vest for Outrup i Varde Kommune ligger projektområdet Bækhuse.

Bækhuse er et af to projekter, som Ænergy i øjeblikket udvikler på i Varde Kommune.

Projektets bruttoområde strækker sig over ca. 252 hektar, og ligger indenfor Varde Kommunes udpegningsområdet for anlæg af solcelleparker.

Området er særligt velegnet til opstilling af solceller grundet de drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, som arealet er en del af.

Varde Kommune udvalgte i 2023 projekt Bækhuse til opstart af lokalplan i 2025. Derfor har Ænergy siden da været i tæt dialog med de nærmeste naboer, for at sikre at også de nære, lokale interesser bliver varetaget på bedst mulige måde.
Der har ligeledes været afholdt borgermøde,

Arbejdet med projektet forsætter løbende, og du har nedenfor mulighed for at downloade materiale fra afholdte møder.

FAKTA

Placering: Vest for Outrup, Varde Kommune

Bruttoareal: ca. 252 ha.

Forventet nettoareal: ca. 227 ha.

Forventet effekt: ca. 151 MWp

Forventet produktion: 194 GWh – Svarende til 48.500 husstande

 

Finansiering og rådgivning

Gode råd og information omkring mulighederne for finansiering.

Jeg er interesseret i at høre nærmere

Jeg vil gerne have løbende information om Solcellepark Høvsøre.

Vigtige dokumenter vedrørende Linnebjerg