Energipark Hennebjerg

Mellem Outrup og Nørre Nebel ligger projektområdet, Hennebjerg.

Hennebjerg er et af to projekter, som Ænergy i øjeblikket udvikler på i Varde Kommune.
Projektets bruttoområde strækker sig over ca. 228 hektar, og ligger indenfor Varde Kommunes udpegningsområdet for anlæg af solcelleparker.

Området er særligt velegnet til opstilling af solceller grundet de drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, som arealet er en del af.

Varde Kommune udvalgte i 2023 projekt Hennebjerg til opstart af lokalplan i 2025. Derfor har Ænergy siden da været i tæt dialog med de nærmeste naboer, for at sikre at også de nære, lokale interesser bliver varetaget på bedst mulige måde.
Der har ligeledes været afholdt borgermøde,

Arbejdet med projektet forsætter løbende, og du har nedenfor mulighed for at downloade materiale fra afholdte møder.

FAKTA

Placering: Nordvest for Outrup, Varde Kommune

Bruttoareal: ca. 220 ha.

Forventet nettoareal: ca. 200 ha.

Forventet effekt: ca. 120 MWp

Forventet produktion: 159 GWh – Svarende til 38.500 husstande

Finansiering og rådgivning

Gode råd og information omkring mulighederne for finansiering.

Jeg er interesseret i at høre nærmere

Jeg vil gerne have løbende information om Solcellepark Høvsøre.

Vigtige dokumenter vedrørende Linnebjerg