Energipark Kroghøj

Jysk Energi indsendte i efteråret 2022 en ansøgning om etablering af en solcellepark i området Kroghøj nord for Vildbjergs industrikvarter.

Ansøgningen er efterfølgende blevet behandlet af Herning Kommune, hvor både forvaltning, udvalg og byråd har haft projektet til vurdering.

Disse vurderinger har efterfølgende udmøntet sig i en igangsat lokalplansproces, som kører sideløbende med en tæt borgerinddragelse.

Vildbjerg har som by udmærket sig ved at omfavne behovet for nye klimatiltag, i særlig høj grad ved at implementere og forankre den grønne udvikling på tværs af lokale foreninger og sammenslutninger. Det overordnede program kaldes Vildbjerg Green City og tager sit udspring i udgangspunkt i visionære, handlekraftige og lokale privatpersoner og virksomheder.

Jysk Energi påskønner initiativet, og har derfor også igennem hele projektet været i tæt dialog med forskellige aktører i programmet.

Jysk Energi estimerer igangsættelse af byggeri sommeren 2024.

Du kan tilmelde dig Herning kommunes nyhedsbrev her: https://www.herning.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrevet/

FAKTA

Placering: Kroghøj, Herning Kommune

Bruttoareal: ca. 74 ha.

Forventet nettoareal: ca. 70 ha.

Forventet effekt: ca. 40 MWp

Forventet produktion: 50 GWh – Svarende til 12.500 husstande

Kontakt: vildbjerg@jyskenergi.dk

Finansiering og rådgivning

Gode råd og information omkring mulighederne for finansiering.

Jeg er interesseret i at høre nærmere

Jeg vil gerne have løbende information om Solcellepark Høvsøre.