Energipark Nagbøl

Jysk Energi indledte i efteråret 2022 en dialog om en solcellepark med lokalområdet i Nagbøl syd for Lunderskov.

Dialogen begyndte som et borgermøde i september og bestod efterfølgende af en række arbejdsgruppemøder.

Her blev både kommunale og lokale interesser i og omkring projektet blev indarbejdet.

I foråret 2023 afholdtes endnu et større borgermøde, hvor både kommunale politikere og forvaltning deltog.

På bagkanten af dette møde blev Jysk Energi opfordret til at indsende en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg, og der er efterfølgende igangsat lokalplanlægning for projektet.

Jysk Energi estimerer på nuværende tidspunkt, at etablering af anlægget kan påbegyndes i Q3/Q4 2024.

FAKTA

Placering: Nagbøl, Kolding Kommune

Bruttoareal: ca. 104 ha.

Forventet nettoareal: ca. 82 ha.

Forventet effekt: ca. 48 MWp

Forventet produktion: 61 GWh – Svarende til 15.250 husstande

Kontakt: nagbol@jyskenergi.dk

Finansiering og rådgivning

Gode råd og information omkring mulighederne for finansiering.

Jeg er interesseret i at høre nærmere

Jeg vil gerne have løbende information om Solcellepark Høvsøre.