Energipark Hardsyssel

Struer Kommune har anmodet om at få forslag til VE projekter i området, og Jysk Energi har identificeret området omkring Vejrum som særligt velegnet til et solcelleprojekt. Området indeholder ikke fredede områder og der er flere eksisterende tekniske anlæg så som højspændingsledninger og vindmøller. Derudover er solindstrålingen er rigtig god.

Struer Kommune har udpeget projektet som velegnet og har bedt Jysk Energi om at fortsætte planlægningen af Energipark Hardsyssel. Nu vil vi gerne i samarbejde med borgerne identificere det mindst muligt invasive nettoareal, hvor parken stadig har en tilfredsstillende størrelse.

Sammen kan vi tilpasse området, planlægge naturstier, levende hegn og mange andre tiltag, der kan gøre Energipark Hardsyssel til en velkommen bonus for området.

FAKTA

Bruttoareal: ca. 180 ha.

Forventet nettoareal: ca. 120-150 ha.

Forventet effekt: ca. 70 – 100 MWp

Forventet produktion: 84 – 120 GWh – Svarende til 20.000 – 30.000 husstande

Finansiering og rådgivning

Gode råd og information omkring mulighederne for finansiering.

Jeg er interesseret i at høre nærmere

Jeg vil gerne have løbende information om Solcellepark Høvsøre.