Specialpuljen 2022

Der er stigende energipriser i hele verden, og hos Jysk Energi har bestyrelsen besluttet sig for at afhjælpe de udfordringer det giver i klub- og foreningslivet. Derfor har vi lavet en specialpulje på 2 mio. kr. hvor klubber og foreninger kan søge om midler til at forbedre lokaler eller foretage energibesparende tiltag.

Puljen har til formål at hjælpe så mange som muligt, ved at sørge for at klubber og foreninger har de bedste forhold. Så hvis din forening har behov for at få optimeret energiforbruget og kunne tænke sig at få en varmepumpe, få skiftet enkeltlagsvinduerne eller elradiatoren, eller endda få efterisoleret, så er det nu I skal slå til.

Kriterier:

  • Ansøger skal være hjemmehørende i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune og indenfor Jysk Energi Ambas netområde. 
  • Ansøgte puljemidler skal komme et antal Jysk Energi Amba andelshavere til gode.
  • Specialpuljen kan søges én gang pr. forening.
  • Jysk Energi Ambas sponsorudvalg bestemmer hvem der tildeles puljemidler.

Der kan søges i perioden: 15. februar – 15. marts

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv