Investering i anlæggelse af fibernet

Jysk Energi Fibernet A/S investerer i anlæggelse af fibernet i Jysk Energi A.m.b.a’s forsyningsområde og ejer efterfølgende det etablerede net – til gavn for både private og erhvervsdrivende i området. Investering i anlæggelse af fibernet er en bekostelig affære. Etableringsomkostninger til gravearbejde, fiberkabler, passivbokse, brønde, samt huse til servere og switche er i sig selv en stor investering. Dertil kommer så efterfølgende overvågning og drift, så vores kunder oplever en oppetid helt i top.

Bestyrelsen i Jysk Energi A.m.b.a. har besluttet, at investering i fibernet skal have en kommerciel berettigelse. Det vil sige, at vi for hvert eneste projekt ønsker en tilbagebetalingstid, som kan konkurrere med andre lignende investeringer i infrastruktur. Vi udfører to typer af projekter – kommercielle og bredbåndspuljebaserede projekter.

Kommercielle fibernet-projekter

Vi er meget omhyggelige i vores forarbejde, inden vi anlægger fibernet. Vi undersøger grundigt, hvor mange husstande der er parat til at blive kunder i et specifikt projektområde, inden vi påbegynder projektet. Bestyrelsen i Jysk Energi A.m.b.a. har besluttet, at investeringer i fibernet skal have en kommerciel berettigelse. Det vil sige, at vi for hvert eneste projekt ønsker en tilbagebetalingstid, som kan konkurrere med andre lignende investeringer i infrastruktur. Derfor kan de kommercielle konditioner for de enkelte projekter variere. I tæt befolkede områder med høj tilslutningsprocent (altså stor lyst til at blive fibernetkunder), kan et projekt måske etableres hurtigt og billigt. I andre projekter er der langt mellem husstandene og lav tilslutningsprocent.

En ting er dog sikkert – vi vurderer alle projekter ens. Det vil sige, at vi forholder os til de reelle anlægsomkostninger i hvert projekt og fratrækker den investering, vi som selskab har besluttet at investere pr. deltagende adresse. Hvis vores investering ikke er nok til at dække anlægsomkostningerne, anmoder vi deltagerne om egenbetaling. Egenbetalingen kan altså variere fra projekt til projekt.

Bredbåndspulje-projekter

I store dele af vores forsyningsområde er der endog meget langt mellem de enkelte husstande. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er kommerciel bæredygtighed for at etablere fibernet i et sådant område. Heldigvis for disse borgere har staten etableret en støttepulje – den såkaldte bredbåndspulje – som er stiftet for at fremme udbredelsen af bredbånd i de dårligst dækkede områder af Danmark.

Alle borgere kan beslutte sig for at etablere et bredbåndsprojekt og søge økonomisk støtte til etablering hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), som udmønter denne støtteordning. Som projektejer bestemmer du selv, hvilken leverandør og dermed type af bredbånd, som du vil have til dit projekt.

Du kan læse mere om bredbåndspuljen her

Kan du få fibernet?

Vi har etableret fibernet i det meste af vores aktivitetsområde og udvider konstant vores dækning. Altibox er vores foretrukne indholdsleverandør, og på forsiden af altibox.dk kan du tjekke, om der allerede er fibernet på din adresse.

Viser det sig, at der ikke er fibernet på din adresse, kan du tilkendegive din interesse her. Vi kontakter dig, hvis vi leverer fibernet inden for 12 måneder.