Erhverv

Læs mere om dine muligheder med Jysk Energi som samarbejdsparter.

Elaftale

  • En attraktiv elaftale for virksomheder
  • Afregnes time for time
  • Du følger altid markedsprisen
  • Mulighed for tilkøb af Klima El

Jysk Energi Flex PPA

Flere og flere virksomheder vælger at købe certificeret grønt strøm. Hos Jysk Energi sørger vi for at du får en masse fordele, hvis du vælger certificeret og danskproduceret strøm til at dække din virksomheds strømforbrug. 

Til virksomheden med solceller

Leder du efter en elaftale til din virksomhed, som tager højde for egenproduktion? 

Vi har et fordelagtigt produkt til virksomheder med solcelleproduktion. Hos Jysk Energi får du blandt andet en god aftale på din overproduktion.

Kom med i Klimaklubben

Flere og flere virksomheder vælger at købe certificeret grønt strøm. Hos Jysk Energi sørger vi for at du får en masse fordele, hvis du vælger certificeret og danskproduceret strøm til at dække din virksomheds strømforbrug. 

Grøn strøm hos virksomheder

Det er indiskutabelt, at den grønne omstilling vil være i fokus de kommende mange år. En stor del af omstillingen vil politikerne i EU og i folketinget tage ansvar for ved at regulere markedsvilkårene for såvel forbrugerne som for producenterne. Mange virksomheder ønsker dog selv at bidrage aktivt til den grønne omstilling ved at efterspørge energi, der er fremstillet klimavenligt.

Hvordan gør jeg i energikrisen

Vi oplever i øjeblikket historisk høje elpriser. Det er vigtigt at vi alle sammen sparer på strømmen. Vi har samlet råd og forklaringer her.

Vi lægger vægt på en god dialog med kunderne

Hos Jysk Energi lægger vi vægt på dialog med kunderne. Baseret på løbende statussamtaler med kunderne tilstræber vi os, at de har den aftaletype, der bedst matcher deres risikoprofil og indkøbsstrategi i forhold til indkøb af strøm. Det er Jysk Energis erfaring, at det ofte kan være en fordel for kunderne at have variabel pris i kortere eller længere tid. Da mange kunder imidlertid også har ønske om at kende prisen, tilbyder Jysk Energi en prisalarm, der giver kunderne besked, når/hvis de kan fastlåse prisen på et niveau, som de på forhånd har angivet. Så kan kunden kontakte Jysk Energi og få prisen låst fast eller få prisalarmen indstillet på en endnu lavere pris.

Vi betjener et betydeligt antal offentlige kunder

Jysk Energi betjener et betydeligt antal offentlige kunder, herunder forskellige typer af forsyningsselskaber. Denne kundegruppe er kendetegnet ved kompleks målerstruktur og mange målepunkter. Kunder med mange aftagesteder lægger stor vægt på, at el-leverandøren har styr på løbende ind- og udflytninger af målepunkter, fleksibel kundetilpasset fakturering, etc. Jysk Energi har derfor meget fokus på vedligeholdelse af anlægskartotek, forbrugs- og prisrapportering og ikke mindst korrekt og fleksibel afregning tilpasset den enkelte kundes godkendelses- og betalingsprocedurer.

Eldeklarationer

Eldeklarationer viser brændselsfordelingen med tilhørende miljøpåvirkninger, ved det normale elsalg i Danmark. 

Man kan sammenligne en eldeklaration med en varedeklaration, der viser hvad varen er lavet af. En eldeklarationen er et dokument, der viser hvilke energikilder, der er brugt til at fremstille strømmen, og hvordan produktion har påvirket miljøet.