Grøn strøm hos virksomheder

Det er indiskutabelt, at den grønne omstilling vil være i fokus de kommende mange år.  En stor del af omstillingen vil politikerne i EU og i folketinget tage ansvar for ved at regulere markedsvilkårene for såvel forbrugerne som for producenterne. Mange virksomheder ønsker dog selv at bidrage aktivt til den grønne omstilling ved at efterspørge energi, der er fremstillet klimavenligt.

Langt de fleste virksomheder køber vores standardprodukt Klima El, der består af 100% dansk strømproduktion på vind, biogas ellers sol. Jysk Energi kan dog levere grøn strøm fra netop den eller de typer af producenter, kunden ønsker.  Det er vores erfaring, at de fleste virksomheder efterspørger grøn strøm for at bruge det i markedsføringen – enten for at forbedre deres generelle image eller fordi deres kunder stiller det som krav.