Hvad er Fast Strøm?

Med Fast Strøm får du en elaftale, hvor du kender din elpris for tre måneder ad gangen. På den måde skal du ikke bekymre dig om, hvornår på døgnet elprisen er lavest – du får den samme pris alle døgnets 24 timer, uanset hvornår du bruger strømmen.

Hvordan fastsættes prisen på Fast Strøm?

Fire gange årligt – 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober – fastsættes prisen på Fast Strøm ud fra to elementer:

Den gennemsnitlige indkøbspris i engrosmarkedet

Forbrugsprofilen for det seneste kvartal

Den gennemsnitlige indkøbspris for et kvartal (1) fastsættes ved hver dag at købe en dags forventede strømforbrug til det kommende kvartal. Når kvartalet er slut, er der købt strøm til et helt nyt kvartal. Indkøbsprisen er altså den gennemsnitlige pris/kWh af samtlige indkøb til et nyt kvartal.

Indkøbsprisen købes ind per dag(døgn): Da vi ikke bruger lige meget strøm i alle 24 timer afviger døgnprisen fra den faktiske timepris. Denne forskel kaldes en forbrugsprofil. Jysk Energi anvender altid sidste kvartals faktiske forbrugsprofil, da denne ikke på forhånd kan fastsættes med sikkerhed for en fremtidig periode. Ved kvartalsskifte fastsættes den nye pris for Fast Strøm prisen ved at tillægge forbrugsprofilen for sidste kvartal til den faktiske gennemsnitlig indkøbspris i engrosmarkedet.

Hvad betyder forbrugsprofil og hvordan påvirker det prisen på Fast Strøm?

Elprisen er typisk højere i de timer, hvor forbruget er højt, mens den er lavere i de timer, hvor forbruget er lavt. Det betyder, at man typisk vil betale en faktisk pris per døgn, der er en smule højere end den gennemsnitlige døgnelpris (prisen for lige stort forbrug i alle timer) – dette kaldes en forbrugsprofil.

Grafen viser elprisen og elforbruget i et døgn. Elprisen er høj i morgentimerne og aftentimerne, hvor elforbruget er højt, mens den er lav i de øvrige timer. De to stiplede linjer viser henholdsvis den gennemsnitlige elpris og den gennemsnitlige forbrugspris. Den gennemsnitlige forbrugspris er lidt højere, end den gennemsnitlige døgn elpris, da forbruget er højere i de ”dyre” timer. Forskellen på de to stiplede linjer svarer til profilen.

Hvordan udregnes en forbrugsprofil, helt konkret.

Dette er et udsnit af et døgns priser, og et eksempel på et fladt forbrug og et standardforbrug for en tænkt husstand, hvor forbruget ligger i morgentimerne og i aftentimerne, hvor vi laver mad mv.

*officielle elpriser i Jylland/Fyn (DK1) for 22. september 2023

Husk at nettariffer, altså prisen for transport af strøm er ikke fast i alle timer

Din Fast Strøm pris kun gælder den strøm, du bruger i din bolig. Prisen for transport (nettarif) af strømmen hen til din bolig vil stadig ændre sig i løbet af døgnet og året. Netselskaber varierer nettariffen for at motivere os alle til at flytte lidt rundt på vores elforbrug, så vi undgår at overbelaste elnettet.