At få solceller kan være en større omgang. Der er mange ting man skal vide, og mange ting man skal have styr på, før man kan tilslutte sit anlæg.

Det er fordi dit anlæg producerer energi, der flyder ind på det elnet vi alle sammen bruger. Du har altså et kraftanlæg på taget.

Hvis du overtager et allerede eksisterende anlæg, er det noget nemmere, men stadig ikke let. For at lette processen, har vi samlet de mest almindelige spørgsmål og forsøgt at svare fyldestgørende på dem.

SKJULT FELT – SLET IKKE DENNE
 1. Kontakt en solcelleleverandør – her kan du vælge frit blandt dem, der er på markedet.
 2. Solcelleleverandøren kontakter dit netselskab med henblik på tilslutning.
 3. Solcelleleverandøren begynder opsætning af solceller.
 4. GSRN-nummer bliver oprettet af Netselskabet og sendes på mail til dig eller din Solcelleleverandør.
 5. Vælg en produktionselleverandør.
 6. Slut

Er overstående udført, og anlæggets tilslutningsstatus er skiftet hos dit Netselskab fra ”nyoprettet” til ”tilsluttet”, vil du nu sælge din overskudsproduktion til den produktionselleverandør, du har valgt.

Her er et link til Energistyrelsen omkring opsætning af et nyt ve-anlæg:
Link til Energistyrelsen

En produktionselleverandør er en virksomhed, der kan købe din overskudsproduktion fra solceller, hvis du producerer mere el, end du kan nå at bruge i din husstand.

På Energinets hjemmeside, kan du finde en samlet oversigt over produktionselleverandører:
Link til Energistyrelsen

GSRN står for Globalt Service Relation Number, og er produktionsenhedens unikke 18 cifrede identifikationsnummer.
Dette nummer skal din produktionselleverandør bruge til at registrere og udbetale overskudsproduktion.

Du skal vælge en produktionselleverandør for at sælge din overskudsstrøm.

Du kan finde en oversigt over de forskellige produktionselleverandører her: Link til Energinet

Alle solcelleanlæg installeret efter d. 1. januar 2020 skal tilmeldes en produktionsleverandør for at sælge overskudsproduktionen.

Vi tilbyder en aftale som hedder Min Strøm.
Du kan tilmelde dine solceller på vores hjemmeside via linket her: Link til Jysk Energis produkter

Det kan du godt, hvis du tilmelder dig en leverandør, som både er produktionselleverandør og elleverandør.

Det er Jysk Energi.

Du bliver hos Jysk Energi afregnet til spotpris minus 2,5 øre/kWh.

Du kan på Nordpools hjemmeside følge med i spotpriserne ved at følge linket her: Link til NordPool

Du kan på www.Eloverblik.dk logge ind med dit Mit ID og få adgang til alle dine målerdata. Her kan du få et samlet overblik over din overskudsproduktion og forbrug.

Hjemmesiden er ejet af Energinet.

Du har også mulighed for som kunde at logge ind på vores selvbetjening på hjemmesiden, hvor du vil kunne følge med i overskudsproduktionen månedsvis.

Størstedelen af alle vores kunder afregnes 4 gange årligt, som er midt januar, april, juli og oktober.
Jysk Energi tilbyder også opgørelser hver måned.
(Der er rabat på abonnementet, når man afregnes kvartalsvis i stedet for månedsvis.)


Opgørelsen viser, hvor stor en mængde kWh dine solceller har overproduceret i afregningsperioden, samt hvad din gennemsnitspris har været.

Indfødningstarif betales til Energinet pr. kWh, du som producent føder ind i eldistributionsnettet.

Balancetarif for produktion dækker en andel af Energinets samlede omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet. Balancetarif betales af produktion og kan ses som en systemtarif for produktion.

Det korte svar er ja.

Solcelleejere skal betale for at komme af med strømmen, når elpriserne er negative.

Når elprisen er negativ, vil nogle solcelleejere overveje at slukke for deres anlæg for at undgå at betale for at sende strøm ud på elnettet. Inden du slukker anlægget, er der flere ting, du bør undersøge og tage højde for.

 1. Undersøg altid med din installatør om, dit solcelleanlæg må slukkes, og hvad det kan have af betydning for anlægget.
 2. Når dit anlæg er slukket, køber du al din strøm fra elnettet. Når du køber strøm fra elnettet, betaler du netydelser, skatter og afgifter. Det betyder, at du har udgifter ved at købe strøm fra elnettet, som du ellers ikke har, når du bruger strømmen direkte fra dine solceller.
 3. Kan det betale sig at slukke for anlægget i perioden, hvor elprisen er negativ, i forhold til, hvad det kan koste dig at købe strøm fra elnettet.
  Når du køber strøm fra elnettet, betaler du uderover strømprisen:
  Transmissions nettarif
  Systemtarif
  Forsyningstilsynsgebyr
  Nettarif
  Elafgift
 4. Hvis du vælger at slukke dit anlæg, skal du selv huske at tænde for det igen.
 5. Den bedste og billigste kWh du kan bruge, er den, du selv producerer, da den er gratis.

Ved en strømafbrydelse i det lokale elnet kan dine solceller ikke producere strøm til din ejendom uden specialudstyr.

Hvis du ønsker at anvende dine solceller til at levere strøm, hvis elforsyningen i dit lokalområde forsvinde, skal du have opsat specialudstyr. 

Læs mere om de tekniske krav her

Kontakt din solcelleleverandør omkring dine muligheder.

Der findes i dag 3 typer nettoafregningsgrupper for solceller:

Alle nye solcelleanlæg tilmeldes i øjeblikket Nettoafregningsgruppe 3.

Overtager du et hus med solcelleanlæg i Nettoafregningsgruppe 2 og 3, overtager du også måden at afregne på.
Har du overtaget et hus, hvor solcelleanlægget er registreret i Nettoafregningsgruppe 6, har du mulighed for at søge om at fortsætte i denne gruppe, hvis du opfylder en række krav.

Du kan læse mere om reglerne for Nettoafregningsgruppe 6 her: https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/ejerskifte-sol-og-husstandsvind

Aftagepligten er en ældre og særlig aftale, hvor anlægget er blevet godkendt til at modtage et pristillæg.

Når et anlæg er godkendt til at modtage pristillæg, betyder det, at man er sikret en bestemt pris for sin overskudsproduktion.

Så længe du er under aftagepligten med pristillæg, kan du ikke selv vælge, hvem du vil sælge din overskudsproduktion til.

Staten har via udbud indgået en aftale med Vindstød A/S, som på vegne af Energinet udbetaler markedsprisen på din overskudsproduktion. Derfor modtager du løbende udbetalinger for din overskudsproduktion fra dem.

Hvis din helårsbolig eller dit sommerhus lever op til de gældende regler, så kan du søge om at få reduceret elafgift for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. 

Du kan læse mere om reduceret elafgift på vores hjemmeside her.

Hvis din helårsbolig eller dit sommerhus lever op til de gældende regler, kan du søge om at få reduceret elafgift for det forbrug, der overstiger 4.000 kWh om året. 

Solcelleejere i Nettoafregningsgruppe 6 har den fordel, at de kan trække overskudsproduktionen fra grænsen på de 4.000 kWh/år.
Det kaldes også, at elafgiften nettoficeres på årsbasis.

Det betyder, at hvis du har f.eks. har købt 4.500 kWh fra elnettet og har haft en overskudsproduktion på 2.000 kWh/år, er differencen 2.500 kWh.

Du skal derfor betale elafgift af 2.500 kWh.

De 500 kWh der er brugt over 4.000 kWh er til reduceret sats.

De resterende (2.500 minus 500) 2.000 kWh betaler du almindelig elafgift af.

Når du har solceller, kan man ikke se om, den strøm du lader bilen med, kommer fra nettet eller fra din egen produktion.

Du er ikke berettiget refusion for det, du selv producerer og bruger i din ladestander, da du potentielt ikke har betalt elafgift af den strøm.

Derfor kan du ikke få refusion af elafgift for opladning af elbil, når du har solceller.

Du skal betale skat, hvis du har solgt el for mere end 7.000 kr. på et år, som oplyst på Skats hjemmeside, november 2023.

Du kan læse mere om skat af solceller og andre vedvarende energianlæg på Skats hjemmeside:
Link til skats hjemmeside.

Hver gang du modtager din afregning, kan du se beløbet, du har solgt for.

Vi anbefaler, at du kontakter en solcelleleverandør, da de har den bedste indsigt i omkostninger og udbytte ved et batteri.

VE står for Vedvarende Energi, og det kan blandt andet være solceller og vindmøller.

Du kan i de fleste tilfælde ikke se på din elmåler om, det er en fase -eller summationsmåler.

Derfor skal du kontakte dit netselskab for at få denne oplysning.

Du må gerne selv kontakte Netsleskabet i dette tilfælde, da det er en ”teknisk henvendelse”.

Der kan være omkostninger i forbindelse med udskiftning af måleren. Det er Netselskabet, der kan oplyse dig om dette.

Du kan finde dit Netselskab her: Link til GreenPower Danmarks hjemmeside.

Det er vigtigt, at du og din solcelleleverandør laver en klar aftale om, hvordan installationen og montering skal forgå.  Ved spørgsmål skal du kontakte din solcelleleverandør.

Det er vigtigt, at du og din solcelleleverandør laver en klar aftale om, hvordan installationen og montering skal forgå.  Ved spørgsmål skal du kontakte din solcelleleverandør.

Det afhænger af hvilken netto afregningsgruppe, du er i.

 • I nettoafregningsgruppe 6 må du ikke ændre effekten på anlægget.
 • Er du i en anden nettoafregningsgruppe, skal du kontakte dit netselskab.
  Du kan finde dit netselskab her: Link til GreenPower Denmarks hjemmeside.

For alle solcelleanlæg er det gældende, at du altid skal have en solcelleleverandør/autoriseret elinstallatør til at anmelde ændringen til Netselskabet.

Du skal kontakte din solcelleleverandør, da de kan fortage en konkret vurdering af udvidelsesmulighederne.

Ja, det må du gerne.
Du skal være opmærksom på om anlægget er på Green Power Denmarks positivliste med hensyn til omfanget af dokumentation ved tilmeldingen.

Her er et link til deres hjemmeside, hvor du kan læse mere: Link til GreenPower Denmarks hjemmeside.

Der findes regler for, hvad der må tilsluttes elnettet. Du skal kontakte din solcelleleverandør.

Det er op til hver enkelt Netselskab, hvornår de skifter denne status.

Perioden kan variere, men er typisk imellem 1-4 uger.

Anlægget kan ikke afregnes, før det har status ”tilsluttet” af Netselskabet.

Du skal kontakte din solcelleleverandør, da det kræver andre godkendelser end et tagmonteret anlæg.

Her skal du være meget opmærksom på gældende regler, som blandt andet din Lokalplan og byggetilladelse. Hvis reglerne overholdes, må du gerne flytte panelerne.

Det er solcelleleverandøren, som registrerer solcelleanlægget hos Netselskabet.

Der ingen begrænsning for, hvor meget strøm, du må producere.
Afhængig af, hvor stort anlægget er, er der forskel på, hvor og hvordan det skal tilsluttes elnettet, og det er der ekstra omkostninger forbundet med.
Hvis du har spørgsmål til dette, skal du kontakte din en solcelleleverandør.

Hvis du har spørgsmål til dette, skal du kontakte din solcelleleverandør.

Hvis du ønsker af afmelde dit anlæg, fordi du f.eks. har besluttet dig for at tage det ned, skal du kontakte dit netselskab for nærmere aftale omkring nedlæggelse og afmelding.

Energistyrelsen arbejder med Danmarks energi- og forsyningssektor og er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside her:  Link til energistyrelsens hjemmeside.

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. De ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Energinet er ejet af den danske stat med det formål at sikre offentlig kontrol med kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed, indpasse vedvarende energi og skabe velfungerende konkurrencemarkeder på el- og gasområdet. Det er energi-, forsynings- og klimaministeren, der varetager ejerskabet på statens vegne.

Du kan læse mere på Energinets hjemmeside her:
Link til Energinets hjemmeside.

Dit netselskab er dem, der driver elnettet i dit område, hvor du bor.

Hvis du er i tvivl om, hvem der er dit netselskab, kan du følge linket her: Link til GreenPower Danmarks hjemmeside.