Vi kan kontaktes
Trustpilot score: 4,7/5
FAQ eksisterende kunde

Er jeg i binding ved jer?
Nej, vi har ingen bindingsperiode. Hvis I vælger at skifte leverandør, tager det typisk 14 dage og I vil få et brev med bekræftelse på opsigelse af jeres aftale ved os.

Hvor lang opsigelse har jeg?
Vi har ingen opsigelse men et leverandørskifte tager typisk 14 dage.

Hvordan tilmelder jeg en ny BS?
Der er en boks på forsiden af din faktura, hvor tilmeldingsoplysningerne står, som du skal bruge i kontakt med banken. Det er også muligt at sende dit reg. og kontonummer, sammen   med dit kundenummer til kundeservice@jyskenergi.dk, så kan vi oprette aftalen for dig. Husk at betale din faktura indtil betalingen fremgår af din Betalingsoversigt.

Skal jeg selv afmelde den gamle BS-aftale?
Ja.

Hvorfor er kundenummer på BS og faktura forskellige?
Der er indsat et kontrolciffer i dit 7 cifrede kundenummer som sikkerhed.

Hvorfor trækkes der et samlet beløb, når jeg har flere adresser?
Beløbet lægges blot sammen på oversigten, men hvis du åbner din Betalingsservice oversigt, vil du kunne se adresser og beløb hver for sig, akkurat ligesom på din faktura. Ved yderlige spørgsmål kontakt venligst vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvis min BS bliver afvist, bliver BS-aftalen så også afmeldt?
Nej, du kan sagtens afvise en enkelt betaling uden at afmelde hel BS-aftalen.

Hvor finder jeg aftagenummer/målepunkts-ID?
Dit aftagernummer kan du finde på din faktura fra din elleverandør. Det står ikke på din elmåler.

Hvor finder jeg målernummeret?
Målernummeret finder du på forsiden af din elmåler. Du kan også finde det på din elregning.

Skal jeg selv aflæse måleren?
Nej, du skal ikke selv aflæse din måler. Netselskabet har skiftet alle målere til fjernaflæste, og vi trækker dermed selv en forbrugsopgørelse, når det er tid til det. Det sker i tilfælde af fraflytning, tilflytning samt ved fakturadannelse.

Hvor ofte aflæses måleren?
Din måler fjernaflæses dagligt.

Hvor kan jeg se mit forbrug?

Du kan se dit forbrug for tidligere faktureret periode på din regning, samt opgjort per måned på Min Side på jyskenergi.dk.

Du kan også se dit forbrug time for time på eloverblik.dk. Vi har mulighed for at sende vores kunder en webacceskode samt målepunkts-ID til at logge ind på eloverblik.dk. Hvis dit CPR er registeret på din måler, vil det typisk være fint.  Kontakt kundeservice@jyskenergi.dk

Kan jeg følge mit forbrug?
Du kan følge dit forbrug på Min Side på jyskenergi.dk eller på eloverblik.dk.
Er det første gang, du skal logge ind på eloverblik.dk, skal du logge ind med dit NemID. Her tilknytter du din måler, ved hjælp af målepunkts-ID (dit aftagenummer) og webaccesskode. Begge dele kan du finde på Din Side eller få tilsendt pr. mail, hvis du    kontakter vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvordan udregner i mit forventede årsforbrug?
Det bliver beregnet ud fra de seneste 12 mdrs. forbrug på adressen, undtaget hvis du ikke har været kunde i 12 måneder.

Har I en app
Nej, vi har ikke en app. Du kan se dit forbrug på Min side på jyskenergi.dk

Hvad betaler jeg i abonnement?
Vores abonnementer koster 12,50 kr. per påbegyndt måned
Undtagelsesvis koster produktet Min Strøm 15 kr. per påbegyndt måned. Dette produkt kan kun benyttes af kunder med både en forbrugs- og produktionsmåler.

Hvad koster 1 kWh?
Din kWh pris består af selve elprisen, afgifter til staten, transportafgifter til netselskabet, abonnementer og moms. Kun ca. 15 % af din elregning går til din elleverandør.

Hvad er min gennemsnitspris?
Din gennemsnitspris bliver udregnet på hver faktura og står i en boks på fakturasiden med din aflæsning. Feltet hedder ’Gns.pris for strøm, netydelser, skatter og afgifter inkl. moms ekskl. abon.: xx,xx kr/kWh ( inkl.abon. xx,xx øre/kWh)

Abonnementerne kan ses på samme side som din acontoopgørelse på fakturaen.

Hvad er min månedspris?
Vores faktura er normalvis sat op til at dække et kvartal. For at få et cirka månedsbeløb kan din seneste faktura divideres med 3. Ønsker du at modtage din faktura månedsvis så tag kontakt til vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad betyder variabel spotpris?
Ved variabelspotpris menes der, at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet

Hvad betyder spotpris?
Spotpris er en generel betegnelse for et variabelt elprodukt. Prisen fastsættes ud fra den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Spotprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving. Hertil lægges et håndteringsgebyr af din elleverandør.

Hvad er indkøbspris?
Ved Jysk Energi forstår vi indkøbspris som den timepris, der fremgår på Nordpool.

Indkøbsprisen på el er den pris, som elleverandøren betaler for køb af el fra den nordiske elbørs Nordpool. Indkøbsprisen er en variabel pris, som fastsættes ud fra prisen på Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvad er intropris?
Nogle elleverandører tilbyder en intropris, som ofte er en billigere/reduceret pris, som du kun får i en begrænset periode, herefter vil du overgå til en standardpris.

Hvad betyder variabelpris?
Ved variabelpris menes der, at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet

Hvad betyder en fastpris?
Ved fastpris får du den samme pris hele døgnet. Man laver en aftale om, hvor længe man har denne pris. Oftest imellem 1 og 3 år. Vi tilbyder ikke dette produkt til private.

Hvor tit sender I regninger ud?
Dine regninger kommer typisk kvartalsvis.

Hvorfor er aconto højere end, hvad den plejer?
Dit acontobeløb bliver løbende tilrettet hvert kvartal, når dit forbrug bliver opgjort. Har der i det foregående kvartal været et forøget forbrug, vil din efterfølgende aconto blive opjusteret. Derudover deler vi årets acontoopkrævninger op, så de afspejler dit forbrug i løbet af et år. I efterår- og vinterkvartalerne, hvor du oftest bruger mest strøm, er acontoen på ca. 30% af dit forventede forbrug. I forår- og sommerkvartalerne, hvor du normalvis bruger mindre strøm, er det kun ca. 20% af dit forventede årsforbrug, vi opkræver aconto på.

Sender I regningen med brev eller på mail?
Vi sender altid regningen på mail, hvis vi har din mail adresse.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?
Der er en boks på forsiden af din faktura, hvor tilmeldingsoplysningerne står, som du skal bruge i kontakt med banken. Det er også muligt at sende dit reg.- og kontonummer, sammen med dit kundenummer til kundeservice@jyskenergi.dk, så kan vi oprette aftalen for dig. Husk at betale din faktura indtil betalingen fremgår af din Betalingsoversigt.

Kan jeg betale pr. måned?
Ja, det kan du. Kontakt kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk eller på 96 10 66 77

Hvem betaler jeg afgifter, tariffer og gebyr til?
Du betaler afgifter og tariffer til staten samt gebyrer og transportafgifter til netselskabet.

Jeg forstår ikke regningen?
Gå til jyskenergi.dk/kundeservice/min-elregning

Kan man betale et fast beløb hvert kvartal?
Nej.

Er det gratis at skifte produkt?
Du kan altid skifte produkt her ved os. Det er gratis.

Er jeg tilmeldt det bedste produkt?
Der kan være sket ændringer i din husholdning, siden du valgte produkt, der gør, at du måske med fordel kan vælge et andet produkt. Du må gerne ringe til os, så finder vi det produkt der passer din husholdning.

Er Jysk Energis produkter grønne?
Alle nye kunder i Jysk Energi får grøn strøm. Har du været ved Jysk Energi siden før 2018, kan du frit skifte til et grønt produkt. Det koster ikke ekstra.

Er det fra vindmøller?
I Jysk Energi er den grønne strøm en blanding af dansk produceret biogas, sol og vind.

Hvordan ved jeg, at det er grøn strøm?
Jysk Energi skal dokumentere med revisorerklæring, at strøm til vores kunder med produkterne det grønne liv, det lokale liv, det enkle liv og Min strøm lever op til kravene for grøn strøm.

Hvis jeg får en elbil, hvor meget mere strøm kommer jeg til at bruge?
Hvis du primært lader din bil derhjemme, vil du, afhængig af hvor stort batteri der er i bilen, komme til at brug 4.000 -6.000kWh mere end i dag.

Får jeg rabat på strøm, når jeg har en elbil?
Nej, du får ikke rabat på strømmen. Men du kan få elafgiftsrefusion, hvis du har en aftale om dette med udbyderen af din ladestander.

Kan jeg købe/leje en ladestander til elbil hos jer?
Nej.

Hvilken strømprodukt skal jeg vælge, når jeg har en elbil?
Du skal vælge Det grønne liv, da det er et variabelt produkt, hvor du betaler for strømmen i den time, du bruger den.

Hvornår skal jeg lade min elbil?
Du skal lade din elbil om natten, gerne mellem kl. 00:00 og 05.00, da der i dette tidsrum er mindst belastning i elnettet, og derved er prisen oftest lavest.

Hvorfor skal jeg tænke over min elaftale, når jeg har valgt en ladeløsning fra min ladeboksleverandør?
Da du valgt en grøn billøsning, anbefaler vi også at du vælger en grøn time for time afregnet løsning til din elaftale. Som hjælper dig både til at være grøn, men også muligheden for at ”tanke” strøm i de normalt billige timer om natten.

Hvorfor blive jeg ikke automatisk afmeldt den gamle adresse, når jeg melder flytning til den nye?
Du skal selv opsige din elaftale ved din nuværende elleverandør. Det kan vi desværre ikke gør for dig.

Jeg har fået en varmepumpe, hvad skal jeg gøre nu?
Du skal meddele kommunen, at du har sat en varmepumpe op og få det rettet på din BBR-meddelelse.

Hvor finder jeg BBR-meddelelsen?
Gå ind på: bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Hvordan får jeg registeret varmepumpen, så jeg ikke skal betale så meget i elafgift?
Du skal indsende din BBR-meddelelse til os på kundeservice@jyskenergi.dk, så sørger vi for at få det registeret, så du får reduceret elafgift.

Kan man få reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft?
Ja, det er muligt at søge om reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft i op til 3 år. Det skal dog fremgå af BBR-meddelelsen, at den primære opvarmningskilde har været elektricitet i den ansøgte periode.

For sommer- og fritidshuse kan der søges tilbage til 01/02 2019, hvis det fremgår af BBR-meddelelsen, at den primære opvarmningskilde har været elektricitet i den ansøgte periode.

Hvordan logger jeg ind på hjemmesiden?
Når du logger ind på vores hjemmeside jyskenergi.dk første gang, skal du:

 • Trykke på Log ind oppe i højre hjørne.
 • Trykke på Glemt adgangskode.
 • Indtast dit kundenummer (7 cifre, der fremgår af din faktura).
 • Tryk på Videre.

Der vil blive sendt et link til den mail, du har oplyst os, hvor du laver en kode.
Når du har lavet din kode, skal du logge ind med dit kundenummer.

Hvilke informationer er der på din side?
Dit forbrug måned for måned, dine fakturaer og dine oplysninger.

Skal I have besked, når jeg flytter adresse?
Ja. jyskenergi.dk/kundeservice/jeg-skal-flytte/

Følger min aftale med til min nye adresse?
Ja.

Ophører min aftale hos jer automatisk, når jeg flytter fra min adresse?
Nej, den flyttes med til din nye adresse.

Hvorfor bliver jeg ikke automatisk afmeldt den gamle adresse, når jeg melder flytning til den nye?
Du skal selv opsige din elaftale ved din nuværende elleverandør. Det kan vi desværre ikke gør for dig.

Hvor lang tid hæfter jeg for strømmen på min adresse(Ved lejeboliger)?
Din elforpligtigelse følger som regel dit lejemål. Du hæfter derfor frem til den dato, du har opsagt din lejemål fra og ikke den dato hvor du flytter ud.

Hvornår skal jeg melde flytning?
Senest 10 dage før fraflytning.

Hvor skal jeg melde flytning?
jyskenergi.dk/kundeservice/jeg-skal-flytte/

Får I automatisk besked, når jeg melder flytning på Borger.dk?
Nej.

Kan I levere strøm/el i hele landet?
Ja, vi leverer el til hele Danmark.

Hvorfor skal I have mit CPR-nummer?
Det er i dag lovgivningsmæssigt bestemt, at alle private elaftaler skal være oprettet i et cpr-nummer.

Hvilken elleverandør hører til i mit område?
Du kan frit vælge, hvilken dansk elleverandør du ønsker at indgå en aftale med. Du er ikke bundet af din geografiske placering i landet.

Hvad tilbyder I, hvis jeg vil være kunde?
Grøn energi til alle vores private kunder

 • Ingen binding
 • Ingen gebyrer på PBS eller fakturafremsendelse
 • Landets bedste kundeservice ifølge Trutpilot

Kan jeg få andet end strøm hos jer?
Nej, vi holder os til det, vi er bedst til.

Hvor kan jeg følge elprisen?
Følg den her: nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Daily

Vær opmærksom på, at prisen er sat til DKK og ikke euro

Hvornår er strømmen billigst?
Strømmen normalter billigst om natten (kl. 24.00 – 05.00).

Kan jeg spare penge ved at bruge strømmen om natten?
Ja, hvis du har en elaftale med en variabelspotpris, hvor din elpris udregnes time for time. Generelt er strømmen billigst mellem kl. 24.00 og 05.00.

Hvordan kontakter jeg jer?
Du kan kontaktes os per tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad er et netselskab?
Dit netselskab er det selskab, der i dit lokalområde ejer de kabler, der transporterer el fra producenten til din stikkontakt. Du kan frit vælge elleverandør, uanset hvilket netselskab der leverer el i dit område.

Kan jeg blive kunde hvis jeg står i RKI?
Ja, vi beder dog om en sikkerhedsstillelse i form af 5 måneders estimeret forbrug + abonnement inden oprettelse af en elaftale.

FAQ ny kunde

Hvad er et aftagenummer/målepunkts-ID?
Et aftagenummer, også kaldet et målepunkts-ID, er et unikt nummer, som bruges til at identificere elmålere.

Aftagenummeret er på 18 cifre. Du finder det på din seneste regning eller oversigt fra Betalingsservice. Bemærk at vi har forkortet aftagenummeret på vores faktura til 11 cifre, da de første cifre 5713131 er identifikation for Danmark og derfor er på alle danske målere.

Hvor finder jeg målernummeret?
Målernummeret finder du på forsiden af elmåler. Du kan også finde det på din elregning.

Skal i skifte måleren når jeg skifter leverandør?
Nej, du beholder din nuværende måler, skiftet foregår automatisk.

Skal jeg selv aflæse måleren?
Nej du skal ikke selv aflæse din måler. Netselskabet har skiftet alle målere til fjernaflæste og vi trækker dermed selv en aflæsning når det er tid til det. 

Hvor kan jeg se mit forbrug?
Du kan se dit forbrug for tidligere faktureret periode på din regning, samt opgjort per måned på Min Side på vores hjemmeside

Du kan også se dit forbrug time for time på Eloverblik.dk. Vi har mulighed for at sende vores kunder en webacces-kode samt målepunkts-ID til at logge ind på Eloverblik.dk. Hvis dit CPR nummer står på din måler, er din måler allerede registreret. Kontakt kundeservice@jyskenergi.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

Kan jeg følge mit forbrug?
Du kan følge dit forbrug på Din Side eller på eloverblik.dk.

Er det første gang, du skal logge ind på eloverblik.dk, skal du logge ind med dit NemID. Hvis din måler ikke automatisk bliver vist, kan du tilknytte den ved hjælp af målepunkts-ID (dit aftagenummer) og Web Access kode. Begge dele kan du finde på Din Side eller få tilsendt pr. mail, hvis du kontakter vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvordan udregner I mit forbrug?
Det bliver beregnet ud fra de seneste 12 mdrs. forbrug på adressen.

Har I en app?
Nej vi har ikke en app. Du kan se dit forbrug på Min side på jyskenergi.dk.

Hvad koster det at blive kunde?
Du kan skifte over til os uden omkostninger.

Hvad koster 1 kWh?
Din kWh pris består af selve elprisen, afgifter til staten, transportafgifter til netselskabet og moms.

Hvad koster jeres abonnement?
Vores abonnementer koster 12,50 kr. per påbegyndt måned

Undtagelsesvis koster produktet Min Strøm 15 kr. per påbegyndt måned. Dette produkt kan kun benyttes af kunder med både en forbrugs- og produktionsmåler.

Hvad er spotpris?
Spotpris er en generel betegnelse for et variabelt produkt. Prisen fastsættes ud fra den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Spotprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving. Hertil lægges et håndteringsgebyr af din elleverandør.

Hvad er indkøbspris?
Indkøbsprisen på el er den pris elleverandøren betaler for køb af el fra den nordiske elbørs Nordpool. Indkøbsprisen er en variabel pris, som fastsættes ud fra prisen på Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvad er intropris?
Nogle elleverandører tilbyder intropris er en ofte billig/reduceret pris du kun får i en begrænset periode, herefter vil du overgå til en standardpris.

Hvad er fastpris?
Med et abonnement med fastpris på din el, betaler du en fastsat pris på alle dine forbrugte kWh i et givent kvartal uafhængigt af indkøbsprisen for elleverandøren.

Hvad betyder variabel spotpris?
Variabel spotpris, betyder at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet. Variabel spotpris fastsættes ud fra prisen på den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Variabelpris afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvornår får jeg min første regning?
Du får din første regning den dag, din aftale starter hos os.

Hvornår skal jeg betale min første regning?
Vi har 14 dages betalingsfrist, medmindre du er tilmeldt Betalingsservice. I det tilfælde bliver pengene automatisk hævet 1. hverdag i den efterfølgende måned.

Hvilke måneder kommer regningen i?
Dine regninger kommer kvartalsvis i januar, april, juli og oktober. Men du har også mulighed for at få den hver måned.

Hvad er aconto?

Aconto er en fast forudbetaling, der senere følges op af en restbetaling eller tilbagebetaling.

Skal jeg betale aconto eller kun for forbrug?
Du skal betale aconto.

Hvordan tilmelder jeg Betalingsservice?
Du kan tilmelde din regning til Betalingsservice på din netbank og spare 39 kroner pr. faktura.

Alternativt kan du skrive en mail til kundeservice@jyskenergi.dk.

Hvad koster Betalingsservice?
Det er gratis at være tilmeldt Betalingsservice.

Kan jeg betale pr. måned?
Ja, kontakt vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk eller på 96 10 66 77.

Kan jeg få min regning på mail?
Ja. Oplys os din mail på kundeservice@jyskenergi.dk, og du vil modtage dine fakturaer på mail.

Hvem betaler jeg afgifter, tariffer og gebyr til?
Du betaler afgifter og tariffer til staten samt gebyrer og transportafgifter til netselskabet. Det bliver opkrævet på en samlet regning fra dit elhandelsselskab.

Hvordan bliver jeg kunde?
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside under det ønskede produkt på jyskenergi.dk/el/privat/. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk.

Er jeg i binding, hvor jeg er i dag?
Du skal kontakte din nuværende elleverandør for at få oplyst din bindingsperiode.

Er der binding hos jer?
Nej.

Hvad skal jeg gøre for at skifte til jer?
Du kan tilmelde dig Jysk Energi på vores hjemmeside under det ønskede produkt på jyskenergi.dk/el/privat/. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk.

Hvor lang tid tager det at skifte elleverandør?
Det tager 10 hverdage.

Opsiger I min el-aftale hos den elleverandør, jeg har i dag?
Vi opretter dig som kunde ved Jysk Energi, på den dato du vælger eller 10 hverdage frem i tid.

Hvilke oplysninger skal I bruge, hvis jeg ønsker at blive kunde hos jer?
Dit CPR-nummer, kontaktoplysninger samt adressen, du ønsker at tilmelde og fra hvilken dato aftalen skal træde i kraft.

Hvor hurtigt kan I oprette mig på min nye adresse?
Vi kan registrere dig på din nye adresse fra samme dag, du kontakter os.

Hvilket produkt vil I anbefale?
Vi anbefaler vores grøn-strøm produkt Det grønne liv, hvor du har mulighed for at udnytte timeafregning til at lægge dit forbrug i de billigste timer på døgnet.

Koster det noget at skifte produkt?
Det koster ikke noget at skifte produkt hos os.

Hvad indeholder produktet?
Du kan læse, hvad vores forskellige produkter indeholder her: jyskenergi.dk/el/privat/

Er det grøn strøm?
Alle nye kunde i Jysk Energi får grøn strøm

Er det fra vindmøller?
I Jysk Energi er den grønne strøm en blanding af dansk produceret Biogas og vind

Hvordan ved jeg, at det er grøn strøm?
Jysk Energi skal dokumentere med revisorerklæring at strøm til vores kunder med produkterne, det grønne liv, det lokale liv og det enkle liv, lever op til kravene for grøn strøm.

Hvis jeg får en elbil, hvor meget mere strøm kommer jeg til at bruge?
Hvis du primært lader din bil derhjemme vil du, afhængig af hvor stort batteri der er i bilen, komme til at brug 4000 -6000kWh mere end i dag.

Får jeg rabat på strøm, når jeg har en elbil?
Nej, du får ikke rabat på strømmen. Men du kan få elafgiftsrefusion, hvis du har en aftale om dette med udbyderen af din ladestander.

Kan jeg købe/leje en ladestander til elbil hos jer?
Nej, desværre.

Hvilken strøm produkt skal jeg vælge når jeg har en elbil?
Du skal vælge det grønne liv, da det er et variabelt produkt, hvor du betaler for strømmen i den time du bruger den.

Hvornår skal jeg lade min elbil?
Du skal lade din elbil om natten, gerne efter kl. 00:00, da der er der mindst belastning i elnettet og derved er prisen oftest lavest.

Hvorfor skal jeg tænke over min elaftale når jeg har valgt en ladeløsning fra min ladeboks leverandør?
Eftersom du har valgt en grøn billøsning, anbefaler vi også at du vælger en grøn time-for-time afregnet løsning til din elaftale. Den hjælper både ved at levere grøn el, men også ved at lade dig tanke strøm i de billige timer om natten.

Kan I levere strøm/el i hele landet?
Ja, vi leverer el til hele Danmark.

Hvorfor skal I have mit CPR-nummer?
Det er i dag bestemt, at alle private el-aftaler skal være oprettet i et cpr-nummer.

Hvilken el-leverandør hører til i mit område?
Du kan frit vælge, hvilken dansk elleverandør du ønsker at indgå en aftale med. Du er ikke bundet af din geografiske placering i landet.

Hvad tilbyder I, hvis jeg vil være kunde?

 • Grøn energi til alle vores private kunder
 • Ingen binding
 • Ingen gebyrer på PBS eller fakturafremsendelse
 • Landets bedste kundeservice ifølge Trustpilot

Kan jeg få andet end strøm hos jer?
Nej, vi holder os til det, vi er bedst til.

Hvor kan jeg følge elprisen?
www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/

Vær opmærksom på at prisen er sat i DKK og ikke euro

Hvornår er strømmen billigst?
Strømmen er normalt billigst om natten (kl. 24.00 – 05.00).

Kan jeg spare penge ved at bruge strømmen om natten?
Ja, hvis du har en el-aftale med en variabel spotpris, hvor din el-pris udregnes time for time. Normalt er strøm billigst mellem 24.00 og 05.00.

Hvordan kontakter jeg jer?
Du kan kontaktes os per tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad er et netselskab?
Dit netselskab er det selskab, der i dit lokalområde ejer de kabler, der transporterer el fra producenten til din stikkontakt. Du kan frit vælge elleverandør, uanset hvilket netselskab der leverer el i dit område.

Kan jeg blive kunde hvis jeg står i RKI?
Ja, vi beder dog om en sikkerhedsstillelse i form af 5 måneders estimeret forbrug + abonnement inden oprettelse af en el-aftale.

Generelle spareråd (brug el om natten, hvor mange grader vasker du ved, lufttør i stedet for tumbler etc.)