På grund af energikrisen oplever vi at der er rigtig mange, der ringer til os. Det forstår vi godt og vi besvarer så mange opkald, vi kan. Man må dog forvente at der kan være en længere ventetid end normalt.

Vi har UDVIDET TELEFONTIDERNE mandag og torsdag fra 16-20.

Ønsker du yderligere info om hvordan du kan spare på strømmen, så klik her

Ønsker du oplysninger om den laveste timepris på el, kan du klikke her

Kontakt os
Vi træffes på telefonen:

Jysk Energi holder lukket alle weekender og helligdage.

Du kan selv give din vurdering på Trustpilot, og her kan du også læse om hvorfor andre har givet os 4,8 stjerner og vurderet at vi har landets bedste kundeservice.

FAQ eksisterende kunde

Er der Bindingsperiode på min Elaftale hos Jysk Energi?

Nej, vi har ingen bindingsperiode. I vil modtage en mail med bekræftelse på opsigelse af jeres aftale ved os (forudsat at I har oplyst jeres mail til os).

Hvor lang opsigelse har jeg?
Vi har ingen opsigelsesperiode.

Hvordan tilmelder jeg en ny BS?
Der er en boks på forsiden af din faktura, hvor tilmeldingsoplysningerne står, som du skal bruge i kontakt med banken. Det er også muligt at sende dit reg. og kontonummer, sammen med dit kundenummer til kundeservice@jyskenergi.dk, så kan vi oprette aftalen for dig. Husk at betale din faktura indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Skal jeg selv afmelde den gamle BS-aftale?
Ja, vi anbefaler, at du venter med at afmelde din aftale indtil, du har modtaget slutopgørelsen.

Hvorfor er kundenummeret på BS og faktura forskellige?
Der er indsat et kontrolciffer til sidst i dit 7 cifrede kundenummer som sikkerhed.

Hvorfor trækkes der et samlet beløb, når jeg har flere adresser?
Beløbet lægges blot sammen på oversigten, men hvis du åbner din Betalingsservice oversigt, vil du kunne se adresser og beløb hver for sig, akkurat ligesom på din faktura.

Hvis min BS bliver afvist, bliver BS-aftalen så også afmeldt?
Nej, du kan afvise en enkelt betaling uden at afmelde hel BS-aftalen.

Hvad er et aftagenummer/målepunkts-ID?
Et aftagenummer, også kaldet et målepunkts-ID, er et unikt nummer, som bruges til at identificere elmålere.

Aftagenummeret er på 18 cifre. Du finder det på din seneste regning eller oversigt fra Betalingsservice. Bemærk at vi har forkortet aftagenummeret på vores faktura til 11 cifre, da de første cifre 5713131 er identifikation for Danmark og derfor er på alle danske målere.

Hvor finder jeg aftagenummer/målepunkts-ID?
Dit aftagernummer kan du finde på din faktura fra din elleverandør. Det står ikke på din elmåler.

Hvor finder jeg målernummeret?
Målernummeret finder du på forsiden af din elmåler. Du kan også finde det på din elregning.

Skal jeg selv aflæse måleren?
Nej, du skal ikke selv aflæse din måler. Alle målere i Danmark er i dag fjernaflæste, og vi trækker dermed selv en forbrugsopgørelse, når det er tid til det. Det sker i tilfælde af fraflytning, tilflytning samt ved fakturadannelse.

Hvor ofte aflæses måleren?
Din måler fjernaflæses på timebasis.

Hvor kan jeg se mit forbrug?

Du kan se dit forbrug for den fakturerede periode på din regning, samt opgjort per måned på Log ind på jyskenergi.dk.

Du kan også se dit forbrug time for time på eloverblik.dk. Vi har mulighed for at sende vores kunder en webacceskode samt målepunkts-ID til at logge ind på eloverblik.dk. Hvis dit CPR er registeret på din elaftale hos os, vil det typisk være nok til at kunne logge ind med NemID/MitID.

Hvordan udregner i mit forventede årsforbrug?
Det bliver beregnet ud fra de seneste 12 mdrs. forbrug på adressen, undtaget hvis du ikke har været kunde i 12 måneder.

Har I en app
Ja, du kan finde ello her

Hvad betaler jeg i abonnement?
Vores abonnementer koster 45,00 pr. påbegyndt måned.
Undtagelsesvis koster produktet Min Grønne Strøm 21,00 kr. pr. påbegyndt måned. Dette produkt kan kun benyttes af kunder med både et forbrugs- og produktionsmålepunkt. Betaler du kvartalsvis får du 6 kr. i rabat pr. md. på overstående priser.

Hvad koster 1 kWh?
Din kWh pris består af selve forbrugsprisen på strøm, afgifter til staten, transportafgifter til netselskabet, abonnementer og moms. 

Hvad er min gennemsnitspris?
Din gennemsnitspris bliver udregnet på hver faktura og står under aflæsning i en boks, oftest på side 2. Feltet hedder ’Gns.pris for strøm, netydelser, skatter og afgifter inkl. moms ekskl. abon.: xx,xx kr./kWh (inkl.abon. xx,xx øre/kWh).

Abonnementerne kan ses efter acontoopgørelsen på fakturaen.

Hvad er min månedspris?
Vores faktura er normalvis sat op til at dække et kvartal. For at få et cirka månedsbeløb kan din seneste faktura divideres med 3. Ønsker du at modtage din faktura månedsvis så tag kontakt til vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad betyder variabel timepris?
Ved variabel timepris menes der, at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet.

Hvad betyder spotpris?
Spotpris er en generel betegnelse for et variabelt elprodukt. Prisen fastsættes ud fra den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Spotprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving. Hertil lægges et håndteringsgebyr af din elleverandør.

Hvad betyder indkøbspris?
Ved Jysk Energi forstår vi indkøbspris som den timepris, der fremgår på Nordpool.

Indkøbsprisen på el er den pris, som elleverandøren betaler for køb af el fra den nordiske elbørs Nordpool. Indkøbsprisen er en variabel pris, som fastsættes ud fra prisen på Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvad betyder intropris?
Nogle elleverandører tilbyder en intropris, som ofte er en billigere/reduceret pris, som du kun får i en begrænset periode, herefter vil du overgå til en standardpris.

Hvad betyder variabelpris?
Ved variabelpris menes der, at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet.

Hvad betyder en fastpris?
Ved fastpris får du den samme pris hele døgnet. Man laver en aftale om, hvor længe man har denne pris. Oftest imellem 1 og 3 år. Vi tilbyder ikke dette produkt til private.

Hvor tit sender I regninger ud?
Dine regninger kommer typisk kvartalsvis.

Hvorfor er aconto højere end, hvad den plejer?
Dit acontobeløb bliver løbende tilrettet hvert kvartal, når dit forbrug bliver opgjort. Har der i det foregående kvartal været en ændring i forbrug, vil din efterfølgende aconto blive justeret. Derudover deler vi årets acontoopkrævninger op, så de afspejler dit forbrug i løbet af et år. I efterår- og vinterkvartalerne, hvor du oftest bruger mest strøm, er acontoen på ca. 30% af dit forventede forbrug. I forår- og sommerkvartalerne, hvor du normalvis bruger mindre strøm, er det kun ca. 20% af dit forventede årsforbrug, vi opkræver aconto på.

Sender I regningen med brev eller på mail?
Vi sender altid regningen på mail, hvis vi har din mail.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?
Der er en boks på forsiden af din faktura, hvor tilmeldingsoplysningerne står, som du skal bruge i kontakt med banken. Det er også muligt at sende dit reg.- og kontonummer, sammen med dit kundenummer til kundeservice@jyskenergi.dk, så kan vi oprette aftalen for dig. Bemærk vi har sikkermail, så du kan sagtens sende dine oplysninger til os, uden at være nervøs for at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne. Husk at betale din faktura indtil betalingen fremgår af din Betalingsoversigt.

Kan jeg betale pr. måned?
Ja, det kan du. Kontakt kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk eller på 96 10 66 77

Hvem betaler jeg afgifter, tariffer og gebyr til?
Du betaler afgifter og tariffer til staten samt gebyrer og transportafgifter til netselskabet.

Jeg forstår ikke regningen?
Gå til jyskenergi.dk/kundeservice/min-elregning

Er det gratis at skifte produkt?
Du kan altid skifte produkt her ved os.  Det er gratis.

Hvornår kan jeg skifte produkt?
Du kan skifte produkt til månedsskifte.

Er jeg tilmeldt det bedste produkt?
Der kan være sket ændringer i din husholdning, siden du valgte produkt. Du må gerne ringe til os, så finder vi det produkt der passer din husholdning.

Er Jysk Energis produkter grønne?
Vi anbefaler at privat kunder i Jysk Energi får grøn strøm. Derfor er vores standardprodukt inkl. grønne certifikater

Er det fra vindmøller?
I Jysk Energi er den grønne strøm en blanding af dansk produceret biogas, sol og vind.

Hvordan ved jeg, at det er grøn strøm?
Jysk Energi skal dokumentere med revisorerklæring at strøm til vores kunder med produkterne, Variabel Grøn Strøm, Fast Grøn Strøm og Min Grønne Strøm lever op til kravene for grøn strøm.

Hvis jeg får en elbil, hvor meget mere strøm kommer jeg til at bruge?
Hvis du primært lader din bil derhjemme, vil du bruge 4.000 -6.000kWh mere end i dag.

Får jeg rabat på strøm, når jeg har en elbil?
Nej, du får ikke rabat på strømmen. Men du kan få elafgiftsrefusion, hvis du har en aftale om dette med udbyderen af din ladestander.

Kan jeg købe/leje en ladestander til elbil hos jer?
Nej, men vi har lavet en aftale med FDM, hvor du får en Jysk Energi strømaftale, hvis du køber deres produkt.

Hvilken strømprodukt skal jeg vælge, når jeg har en elbil?
Du skal vælge Variabel Grøn Strøm, da det er et variabelt produkt, hvor du betaler for strømmen i den time, du bruger den.

Hvorfor skal jeg tænke over min elaftale, når jeg har valgt en ladeløsning fra min ladeboksleverandør?
Da du valgt en grøn billøsning, anbefaler vi også, at du vælger en grøn time for time afregnet løsning til din elaftale. Som hjælper dig både til at være grøn, men også muligheden for at ”tanke” strøm i de billige timer.

Jeg har fået en varmepumpe, hvad skal jeg gøre nu?
Du skal meddele kommunen, at du har sat en varmepumpe op og få det rettet på din BBR-meddelelse.

Hvor finder jeg BBR-meddelelsen?
Gå ind på: bbr.dk/se-bbr-oplysninger

Hvordan får jeg registeret varmepumpen, så jeg ikke skal betale så meget i elafgift?
Du skal indsende din BBR-meddelelse til os på kundeservice@jyskenergi.dk, så sørger vi for at få det registeret, så du får reduceret elafgift.

Kan man få reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft?
Ja, det er muligt at søge om reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft i op til 3 år. Det skal dog fremgå af BBR-registreret, at den primære opvarmningskilde har været elektricitet i den ansøgte periode.

For sommer- og fritidshuse kan der søges tilbage til 01/02 2019, hvis det fremgår af BBR-meddelelsen, at den primære opvarmningskilde har været elektricitet i den ansøgte periode.

Hvordan logger jeg ind på hjemmesiden?
Når du logger ind på vores hjemmeside jyskenergi.dk første gang, skal du:

  • Trykke på Log ind oppe i højre hjørne.
  • Trykke på Glemt adgangskode.
  • Indtast dit kundenummer (7 cifre, der fremgår af din faktura).
  • Tryk på Videre.

Der vil blive sendt et link til den mail, du har oplyst os, hvor du laver en kode. Koden skal ,være på min. 6 tegn.
Når du har lavet din kode, skal du logge ind med dit kundenummer.

Hvilke informationer er der på din side?
Dit forbrug måned for måned, dine fakturaer og dine oplysninger.

Skal I have besked, når jeg flytter adresse?
Ja. jyskenergi.dk/kundeservice/jeg-skal-flytte/

Følger min aftale med til min nye adresse?
Ja.

Hvorfor bliver jeg ikke automatisk afmeldt den gamle adresse, når jeg melder flytning til den nye?
Du skal selv opsige din elaftale på den gamle adresse. Det kan vi desværre ikke gøre for dig.

Hvor lang tid hæfter jeg for strømmen på min adresse (Ved lejeboliger)?
Din elforpligtigelse følger som regel dit lejemål. Du hæfter derfor frem til den dato, du har opsagt din lejemål fra og ikke den dato hvor du flytter ud.

Hvornår skal jeg melde flytning?
Senest 10 hverdage før du flytter.

Hvor skal jeg melde flytning?
jyskenergi.dk/kundeservice/jeg-skal-flytte/

Får I automatisk besked, når jeg melder flytning på Borger.dk?
Nej.

Kan I levere strøm/el i hele landet?
Ja, vi leverer el til hele Danmark.

Hvorfor skal I have mit CPR-nummer?
Det er i dag lovgivningsmæssigt bestemt, at alle private elaftaler skal være oprettet i et cpr-nummer.

Hvilken elleverandør hører til i mit område?
Du kan frit vælge, hvilken dansk elleverandør du ønsker at indgå en aftale med. Du er ikke bundet af din geografiske placering i landet.

Hvad tilbyder I, hvis jeg vil være kunde?

  • Vi anbefaler Grøn energi til alle vores private kunder. Derfor er vores standardprodukt inkl. grønne certifikater
  • Ingen binding
  • Landets bedste kundeservice ifølge Trustpilot

Kan jeg få andet end strøm hos jer?
Nej, vi holder os til det, vi er bedst til.

Hvor kan jeg følge elprisen?
Følg den her: https://jyskenergi.dk/el/privat

Hvordan kontakter jeg jer?
Du kan kontaktes os på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad er et netselskab?

Et netselskab er et geografisk betinget selskab, der ejer ledningsnet, kabler og målere i dit netområde. Du kan ikke skifte netselskab. Det er din adresse, der afgør, hvem du hører under.

Du kan heller ikke indgå i et kundeforhold med et netselskab. Det kan du med en elleverandør så som Jysk Energi.

FAQ ny kunde

Hvad er et aftagenummer/målepunkts-ID?
Et aftagenummer, også kaldet et målepunkts-ID, er et unikt nummer, som bruges til at identificere elmålere.

Aftagenummeret er på 18 cifre. Du finder det på din seneste regning eller oversigt fra Betalingsservice. Bemærk at vi har forkortet aftagenummeret på vores faktura til 11 cifre, da de første cifre 5713131 er identifikation for Danmark og derfor er på alle danske målere.

Hvor finder jeg målernummeret?
Målernummeret finder du på forsiden af elmåler. Du kan også finde det på din elregning.

Skal måleren skiftes, når jeg skifter leverandør?
Nej, du beholder din nuværende måler. 

Skal jeg selv aflæse måleren?
Nej du skal ikke selv aflæse din måler. Alle målere i Danmark er fjernaflæste, vi trækker dermed selv en aflæsning når det er tid til det. 

Hvor kan jeg se mit forbrug?
Du kan se dit forbrug time for time på Eloverblik.dk. Vi har mulighed for at sende vores kunder en webacces-kode samt målepunkts-ID til at logge ind på Eloverblik.dk. Hvis dit CPR nummer er registreret på din elaftale, vil det typisk være nok at logge ind med NemID/MitID. Kontakt kundeservice@jyskenergi.dk hvis du har yderligere spørgsmål.

Kan jeg følge mit forbrug?
Du kan følge dit forbrug på Log ind på jyskenergi.dk eller på eloverblik.dk.

Er det første gang, du skal logge ind på eloverblik.dk, skal du logge ind med dit NemID. Hvis din måler ikke automatisk bliver vist, kan du tilknytte den ved hjælp af målepunkts-ID (dit aftagenummer) og Web Access kode. Begge dele kan du finde på Log ind eller få tilsendt pr. mail, hvis du kontakter vores kundeservice på kundeservice@jyskenergi.dk

Hvordan udregner I mit forbrug?
Det bliver beregnet ud fra de seneste 12 mdrs. forbrug på adressen.

Har I en app?
Ja, du kan finde ello her

Hvad koster det at blive kunde?
Du kan skifte over til os uden omkostninger.

Hvad koster 1 kWh?
Din kWh pris består af selve forbrugsprisen på strøm, afgifter til staten, transportafgifter til netselskabet, abonnementer og moms.

Hvad koster jeres abonnement?
Vores abonnementer koster 45 kr. pr. påbegyndt måned.

Undtagelsesvis koster produktet Min Strøm 21 kr. pr. påbegyndt måned. Dette produkt kan kun benyttes af kunder med både et forbrugs- og produktionsmålepunkt.

Betaler du kvartalsvis får du en rabat på 6 kr. pr. md i forhold til ovenstående priser. 

Hvad er spotpris?
Spotpris er en generel betegnelse for et variabelt produkt. Prisen fastsættes ud fra den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Spotprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving. Hertil lægges et håndteringsgebyr af din elleverandør.

Hvad er indkøbspris?
Indkøbsprisen på el er den pris elleverandøren betaler for køb af el fra den nordiske elbørs Nordpool. Indkøbsprisen er en variabel pris, som fastsættes ud fra prisen på Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Indkøbsprisen afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvad er intropris?
Nogle elleverandører tilbyder intropris er en ofte billig/reduceret pris du kun får i en begrænset periode, herefter vil du overgå til en standardpris.

Hvad er fastpris?
Med et abonnement med fastpris på din el, betaler du en fastsat pris på alle dine forbrugte kWh i et givent kvartal uafhængigt af indkøbsprisen for elleverandøren.

Hvad betyder variabel timepris?
Variabel timepris, betyder at din pris bliver beregnet efter den enkelte times pris i døgnet. Variabel timepris fastsættes ud fra prisen på den nordiske elbørs Nordpool, hvor elpriserne bliver fastlagt time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel. Variabelpris afhænger således i høj grad af vejrmæssige forhold og udsving.

Hvordan bliver jeg kunde?
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside under det ønskede produkt på jyskenergi.dk/el/privat/. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk.

Er jeg i binding, hvor jeg er i dag?
Du skal kontakte din nuværende elleverandør for at få oplyst din bindingsperiode.

Er der binding hos jer?
Nej.

Hvad skal jeg gøre for at skifte til jer?
Du kan tilmelde dig Jysk Energi på vores hjemmeside under det ønskede produkt på jyskenergi.dk/el/privat/. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk.

Hvor lang tid tager det at skifte elleverandør?
Det tager 30 dage.

Hvor lang tid tager det at tilmelde mig, når jeg flytter?
Vi kan som regel oprette dig, fra den dag du henvender dig. Har du en elaftale på adressen i forvejen, vil det være et leverandørskifte, det tager 30 dage.

Opsiger I min elaftale hos den elleverandør, jeg har i dag?
Nej, hvis du har bindings- eller opsigelsesperiode ved din nuværende leverandør, skal du opsige din aftale ved dem. 

Hvilke oplysninger skal I bruge, hvis jeg ønsker at blive kunde hos jer?
Dit CPR-nummer, kontaktoplysninger samt adressen, du ønsker at tilmelde og fra hvilken dato aftalen skal træde i kraft.

Hvilket produkt vil I anbefale?
Vi anbefaler vores produkt Variabel Grøn Strøm, hvor du har mulighed for at udnytte timeafregning til at lægge dit forbrug i de billigste timer på døgnet.

Koster det noget at skifte produkt?
Det koster ikke noget at skifte produkt hos os.

Hvad indeholder produktet?
Du kan læse, hvad vores forskellige produkter indeholder her: jyskenergi.dk/el/privat/

Er det grøn strøm?
Vi anbefaler at privat kunder i Jysk Energi får grøn strøm. Derfor er vores standardprodukt inkl. grønne certifikater

Er det fra vindmøller?
I Jysk Energi er den grønne strøm en blanding af dansk produceret biogas, sol og vind.

Hvordan ved jeg, at det er grøn strøm?
Jysk Energi skal dokumentere med revisorerklæring at strøm til vores kunder med produkterne, Variabel Grøn Strøm, Fast Grøn Strøm og Min Grønne Strøm lever op til kravene for grøn strøm.

Hvis jeg får en elbil, hvor meget mere strøm kommer jeg til at bruge?
Hvis du primært lader din bil derhjemme, vil du bruge 4.000 -6.000kWh mere end i dag.

Får jeg rabat på strøm, når jeg har en elbil?
Nej, du får ikke rabat på strømmen. Men du kan få elafgiftsrefusion, hvis du har en aftale om dette med udbyderen af din ladestander.

Kan jeg købe/leje en ladestander til elbil hos jer?
Nej, men vi har lavet en aftale med FDM, hvor du får en Jysk Energi strømaftale, hvis du køber deres produkt.

Hvilken strømprodukt skal jeg vælge, når jeg har en elbil?
Du skal vælge Variabel Grøn Strøm, da det er et variabelt produkt, hvor du betaler for strømmen i den time, du bruger den.

Hvorfor skal jeg tænke over min elaftale, når jeg har valgt en ladeløsning fra min ladeboksleverandør?
Da du valgt en grøn billøsning, anbefaler vi også, at du vælger en grøn time for time afregnet løsning til din elaftale. Som hjælper dig både til at være grøn, men også muligheden for at ”tanke” strøm i de billige timer.

Kan I levere strøm/el i hele landet?
Ja, vi leverer el til hele Danmark.

Hvorfor skal I have mit CPR-nummer?
Det er i dag bestemt, at alle private el-aftaler skal være oprettet i et cpr-nummer.

Hvilken el-leverandør hører til i mit område?
Du kan frit vælge, hvilken dansk elleverandør du ønsker at indgå en aftale med. Du er ikke bundet af din geografiske placering i landet.

Hvad tilbyder I, hvis jeg vil være kunde?

  • Vi anbefaler Grøn energi til alle vores private kunder. Derfor er vores standardprodukt inkl. grønne certifikater
  • Ingen binding
  • Landets bedste kundeservice ifølge Trustpilot

Kan jeg få andet end strøm hos jer?
Nej, vi holder os til det, vi er bedst til.

Hvor kan jeg følge elprisen?
Følg den her: https://jyskenergi.dk/el/privat

Hvordan kontakter jeg jer?
Du kan kontaktes os per tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk

Hvad er et netselskab?

Et netselskab er et geografisk betinget selskab, der ejer ledningsnet, kabler og målere i dit netområde. Du kan ikke skifte netselskab. Det er din adresse, der afgør, hvem du hører under.

Du kan heller ikke indgå i et kundeforhold med et netselskab. Det kan du med en elleverandør så som Jysk Energi.

Kan jeg blive kunde hvis jeg står i RKI?
Ja, vi beder dog om en sikkerhedsstillelse i form af 5 måneders estimeret forbrug + abonnement inden oprettelse af en el-aftale.