Credit card frozen in ice cube on blue background 3D Rendering

Indefrysningsordning

På grund af de stigende elpriser, har regeringen oprettet indefrysningsordningen, der kan hjælpe ved at tage toppen af den høje elregning for en tid.

I løbet af det næste år (indtil 31. oktober 2023) kan man tilmelde sig ordningen, hvor den del af elprisen, der ligger over 80 øre/kWh indefryses indtil 31. oktober 2024, hvorefter man påbegynder afbetalingen, der vil løbe over de følgende fire år eller indtil man indfrier restbeløbet.

Alle kan tilmelde sig indefrysningsordningen, hvis du har en aftale med en elleverandør i dit eller dit firmas navn.

Ordningen gælder både for private og for erhverv.

Der er dog et maksimalt beløb for erhverv.
Beløbet er defineret af erhvervsstyrelsen.

Indefrysning

1. nov. 2022 – 31. okt. 2023

Udskyd betalingen af en del af dine elregninger.

Afdragspause

1. nov. 2023 – 31. okt. 2024

Et års afdragsfrihed inden afbetalingen begynder.

Afbetaling

1. nov. 2024 – 31. okt. 2028

Afbetal beløbet over fire år, eller på én gang.

Hvordan benytter jeg ordningen?

Hvis du gerne vil benytte dig af indefrysningsordningen, skal du tilmelde dig på vores portal. Den kan du se, hvis du logger dig ind øverst i højre hjørne.

Man kan tilmelde både private og erhverv på portalen, men der gælder dog forskellige vilkår for hhv. private og erhverv. Du kan læse vores aftalevilkår for indefrysningsordningen her.

Green money_WEB
AdobeStock_185718373_lille

Hvor meget kan indefryses?

Familie med 2 voksne og 2 børn
Årsforbrug: 4000 kWh
Rå elpris: 3 kr. ekskl. moms
Abonnement: 120 kr. ekskl. moms
Uden indefrysning
Med indefrysning
Forbrug ink. abonnement
12.120
3.200
Netydelser, skatter og afgifter
4.400
4.400
Moms
4.130
4.130
I alt
20.650
11.730
Indefrosset beløb
8.920

ingen ekstra gebyrer!

Hos Jysk Energi har vi besluttet ikke at tage gebyrer for håndteringen af indefrysningsordningen.

Vi har besluttet at siden denne ordning kan være en kærkommen hjælp til mange familier, skal vi ikke tjene på den. Vi har derfor valgt at det er Jysk Energi, der afholder udgifterne til håndtering og implementering.

De eneste vi opkræver, er de sædvanlige gebyrer for fakturering, som du kan se her.

Er du erhvervskunde, kan du finde priser og vilkår her.

Par og computer
business-energy

Hvad koster det?

For private er rentesatsen 2% pr. år. Disse vil påløbe over hele indefrysningsperioden, også det afdragsfrie år.

For virksomheder vil rentesatsen på det indefrosne beløb være 4,4% pr. år. Disse vil påløbe over hele indefrysningsperioden, også det afdragsfrie år. Her tages forbehold for at Klima-, Energi- og Forsyningsministeren løbende kan ændre satsen.

Der vil ved afdrag på det indefrosne beløb, blive opkrævet et betalingsgebyr som ved almindelig fakturering.

Hvad sker der, hvis man misligholder sin aftale?

Hvis man som kunde misligholder sin aftale om afdrag, vil vi påbegynde vores normale rykkerprocedure. overskrides rykkerens forfaldsdato, vil restbeløbet forfalde til straksbetaling og gælden overdrages til erhvervsstyrelsen.

tnipartner_thumb

Hvis man i løbet af indefrysningsperioden (1. november 2022-31. oktober 2023) skifter elleverandør, fraflytter adressen eller afmelder sig ordningen, vil man med det samme få opgjort det indefrosne beløb. Herefter skal man tage stilling til hvorvidt man ønsker at afdrage over 4 år, eller indfri det fulde beløb med det samme. 

Ofte stillede spørgsmål

Indefrysning:

Som kunde vil du få mulighed for at udskyde betalingen af en del af beløbet på dine elregninger til et senere tidspunkt.

Hvis du tilmelder dig indefrysningsordningen, indefryses den del af den rå elpris før tariffer, afgifter og moms, der overstiger 0,8 kr./kWh.

Beløbet er politisk bestemt og kan ikke forhandles.

Alle private strømkunder har ret til at benytte sig af indefrysningsordningen. Virksomheder er også omfattet af ordningen, men her gælder andre regler.

Du kan indefryse en del af din elregning i 12 måneder fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023. Det er også muligt at tilmelde sig ordningen efter den 1. november 2022. I sådanne tilfælde vil perioden for indefrysning blive kortere.

Præcis, hvor mange måneders betaling, du kan indefryse, afhænger af, hvornår du afregnes og om du er måneds- eller kvartalsafregnet.

Har du afmeldt dig indefrysningsordningen, kan du inden for indefrysningsperioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023 på ny anmode om indefrysning.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af elregningen i indefrysningsperioden blive udskudt. Du vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Nej. Jysk Energi har valgt at vi IKKE tager gebyr for at tilmelde sig ordningen.

Det skal dog siges at der påløber renter på 2% årligt på det skyldige beløb for private og 4,4% for erhverv.

(Disse renter er politisk bestemt og kan ændre sig i løbet af ordningens løbetid.)

Faktura:

Ja.

På næstsidste side vil beregningen af det indefrosne beløb fremgå, samt tilmeldingsdato for ordningen.

Se nedenstående eksempel:

 

Ja.

På næstsidste side vil du kunne se en oversigt over samlet indefrysning samt rentetilskrivning.

Se nedenstående eksempel:

 

Har du yderligere spørgsmål kan du finde flere informationer på borger.dk og på erhvervsstyrelsens hjemmeside.