Stort lokalt samarbejde om hybridpark i Holstebro og Struer kommune

Du kan gå ind på Energipark Holstebro-Struers hjemmeside her

Samarbejde når det er bedst

Fire stærke lokale kræfter – Struer Energi, Vestforsyning, Skovgaard Energy og Jysk Energi – er gået sammen om et forslag til en ny stor hybridpark, der vil kunne forsyne både Holstebro og Struer kommune med næsten hele privatforbruget af strøm.

Lokalt medejerskab ændrer NIMBY til YIMBY

Der er mange, der kender NIMBY (Not In My Back Yard) effekten. Vi vil alle sammen gerne bidrage til den grønne omstilling, men vi vil helst ikke se på de nødvendige bygninger og installationer…

… Men hvad nu hvis det var DIN energipark du kunne se? Ville du så sige “Yes, In My Back Yard”? Parken bliver opført efter principperne om lokalt medejerskab, som Jysk Energi har inkorporeret i LIV modellen (Lokalt Medejerskab og Investering på lang sigt i Vedvarende energi). På den måde bliver værdien af parken i lokalområdet, og dem, der skal se på parken, kan også blive medejere. Op til 40% af parken udbydes derfor til borgerne i de to kommuner.

Nytter det noget?

138.000 MWh grøn, vedvarende strøm kan parken producere og det svarer til 34.500 husstandes årlige forbrug.

Ejet, bygget og drevet af lokale kræfter og lokale borgere med stor ekspertise indenfor solcelleparker og vindmøller, gør at projektet bliver effektivt og skaber værdi i lokalsamfundet.

Energiparken er optimalt placeret i forhold til kraftvarmeværket og biogasanlægget Maabjerg Energy Center. Her er der i forvejen planer om at udvide med PtX og adgangen til grøn strøm bliver derfor afgørende.

Tidsplan

Der er naturligvis mange faktorer, der skal på plads inden et byggeri af denne størrelse står færdigt. Først skal kommunerne godkende projektet og så skal det designes og bygges. Processen indbefatter borgerhøringer, miljørapporter og meget andet, men vi håber på at kunne have parken klar og igangsat i 2025.

Heldigvis gør det brede, lokale samarbejde at vi regner med at kunne opføre parken på under 12 måneder fra den endelige godkendelse ligger klar. Når det sker, vil der også komme meget mere information om anparternes pris og tilgængelighed, men helt fast ligger det dog, at det IKKE bliver dyrere for borgerne at købe sig ind i projektet, end det er for selskaberne at bygge det. Anparterne udbydes nemlig til kostpris og alle budgetter og parkens økonomi vil blive lagt frem.

Vi glæder os.

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv