Infomøde i Energipark Holstebro Struer

Det kom på bordet til informationsmødet i Tvis

Godt 150 tilhørere trodsede tirsdag sommervarmen og mødte frem, da partnerne bag Energipark Holstebro-Struer bød indenfor til informationsmøde i Tvis.

Kaffekanderne nåede knap nok at komme på plads på de fem langborde i Tvis Hallens kultursal, før de første tilhørere var dukket op.

En halv time før start var de klar. Klar til at høre om Energipark Holstebro-Struer, som partnerne bag tirsdag aften holdt informationsmøde om.De to kommunalt ejede forsyningsselskaber, Struer Energi og Vestforsyning, er gået sammen med Skovgaard Energy og Jysk Energi om et vedvarende energiprojekt i to dele.

Et projekt, der dels hører til i Sønder Hjerm, hvor planen er at opstille solceller på et i alt 123 hektar stort område med cirka 85 hektar på Struersiden af kommunegrænsen og 38 hektar på Holstebrosiden.

Projektets anden del er i Grydholt ved Tvis, hvor planen er at opstille i alt tre vindmøller på 150 meter i højden samt solceller. Begge dele på et i alt 81 hektar stort areal.

Der har tidligere været afholdt et informationsmøde i Hjerm, hvorfor mødet tirsdag aften primært havde fokus på Tvis-delen af projektet.

Bliv medejer

De fire lokale partnere bag Energipark Holstebro-Struer fik til at begynde med lov at præsentere sig, hvorefter selve projektet blev præsenteret.

Der blev vist visualiseringer af landskabet med de nye møller. Der blev fortalt om mulighederne for lokalområdet i form af to grønne puljer, og der blev fortalt om muligheden for medejerskab.

Alt sammen kan du læse meget mere om i det slideshow, som bliver lagt op i sin fulde længde her på siden.

Helt konkret vil i alt 40 procent af anparterne i Energipark Holstebro-Struer blive udbudt til borgere i Holstebro og Struer kommuner – og det på samme vilkår som de fire partnere bag projektet.

I den sammenhæng er det vigtigt at få nævnt, at de, der bor tættest på de måske kommende solceller og vindmøller i både Sønder Hjerm og Grydholt i hvert fald får mulighed for at købe sig ind.

Ved den efterfølgende spørgerunde blev der spurgt til prisen på disse anparter, hvilket dog er vanskeligt at svare på allerede nu. Et godt bud vil dog være mellem 4000 og 5000 kroner pr. anpart.

Næste skridt

Der blev ved samme lejlighed spurgt til forventningerne til afkastet ved en sådan investering.

Hertil lød et forsigtigt svar, at partnerne bag energiparken ikke ville arbejde videre med projektet, hvis ikke de alle troede på et stabilt afkast set over den samlede periode.
Der vil senere i projektet, hvis det kommer videre, blive holdt et decideret investeringsmøde, hvor alle detaljer vil blive lagt åbent frem.

Næste skridt for energiparken er, at projektdelen ved Tvis igen skal på bordet hos politikerne i Holstebro Kommune.

Første gang, den var det, bad de om, at der blev lavet nogle tilpasninger og optimeringer i forhold til naturen i området samt tilføjet solceller til projektet, som oprindeligt kun var med møller.

Holstebro Kommune forventes at komme med et nyt svar lige inden sommerferien eller lige efter.

Bliver det positivt, kan projektet køre videre og de to lokalområder få gavn af de grønne puljer, som der også blev spurgt nærmere ind til ved mødet i Tvis.

Grøn Pulje+

Der er en lovbestemt grøn pulje, hvor pengene indbetales til den kommune, projektet etableres i, hvorefter kommunen selv fordeler midlerne.

I tilfældet Energipark Holstebro-Struer vil der, hvis alt går efter planen og ny lovgivning på området går igennem, blive indbetalt 15 millioner kroner til Holstebro og Struer kommuner.

– Som tingene ser ud nu med arealer og så videre, vil det blive med cirka halvdelen til hver kommune, fortæller Morten Porse, som tirsdag aften repræsenterede Jysk Energi.

Ud over den lovbestemte, grønne pulje er der en frivillig pulje, som i dette tilfælde er blevet døbt Grøn Pulje+.

– Den vil være på cirka fire millioner kroner og blive fordelt på de to nærområder ud fra, hvor store anlæggene bliver de to steder, forklarer Morten Porse.

Også dette tal er afhængigt af, at alt går, som det ser ud til lige nu.

– De her tal er i det, vi kalder hele træskolængder, tilføjer Michael Emmervadt Bach-Olesen fra Skovgaard Energy og forbeholder sig derfor retten til at regne dem efter, når projektet er lidt længere fremme.

Strøm til varme

I spørgetiden ved tirsdagens møde ville en tilhører også gerne høre til risikoen for jordforurening fra solcelleanlæggene ved for eksempel regnbyger.

– Der er rigtig mange rapporter på det her område, som alle utvetydigt siger, at der ikke er nogen miljøpåvirkning af solpaneler, fortæller Michael Emmervadt Bach-Olesen:

– Den miljøpåvirkning, som kan måles, er langt mindre end den miljøpåvirkning, der vil være af en almindelig regnbyge.
Der blev også spurgt til, om der er planer om Power-to-X (PtX) i Energipark Holstebro-Struer.

– Nej, lyder det meget klare svar fra Louise Langbak Hansen, som var Vestforsynings repræsentant i Tvis.

– Den PtX-udvikling, som rører rigtig meget på sig her i området, ligger i Idomlund, fordi den lokalitet egner sig rigtig godt til det, uddyber hun.

Noget af den grønne strøm fra Energipark Holstebro-Struer vil derimod måske kunne bruges i varmeproduktionen hos Struer Energi og Vestforsyning.

Forstår frustrationer

Der blev ved mødet også givet udtryk for frustration fra enkelte i nærområdet til begge delprojekter.

Det handlede dels om afstandskrav, som er bestemt af lovgivningen, og dels om, at projekter, som dette kan tage lang tid, før der er en endelig afklaring på, om de bliver til noget eller ej.

– Man forstår godt vedkommende, som bor uden for den her afstandsgrænse, men som det også blev fremført på mødet, er VE-loven rimelig firkantet på det område, siger Morten Christensen fra Struer Energi.
I forhold til, at ting i den her sammenhæng kan tage lang tid, er der også forståelse, men:

– Det er altså bedre, at man gør tingene ordentligt og får en god proces frem for at fremskynde noget, der bliver noget skidt, lyder det fra Morten Christensen, som dog gerne tilføjer:

– Der er ikke nogen af partnerne i det her projekt, som ikke gerne vil have, at det bliver gennemført så hurtigt som muligt.

Hvis du vil vide mere om projektet, eller du vil downloade præsentationen fra infomødet, kan du besøge https://energiparkholstebrostruer.dk/

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv