Jysk Energi bliver medstifter af Danish Bio Commodities

Optimering og salg af grønne certifikater bliver en del af Jysk Energis forretning

Hos Jysk Energi ser vi Biogas som et nyt forretningsområde, der passer naturligt ind koncernens strategiske fokus på at fremme bæredygtig energiproduktion. For et land som Danmark med mange husdyr og store biomasseressourcer kan biogasteknologien være en vigtig nøgle til løsningen af klimaproblematikken ved at omdanne husdyrgødning og affaldsprodukter til ny grøn energi.

Derfor har vi i fællesskab med Langfristet Erhvervs finansiering og Vestjyllands Andel stiftet Danish Bio Commodities (DBC). Den danske biogasbranche har udviklet sig hurtigt de senere år, og med den statslige energiaftale fra juni 2018 understøtter, at denne udvikling fortsætter.

Se mere her:

Del denne artikel

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv