Jysk Energi fordobler omsætningen – og giver tilbage

Omsætningen hos Jysk Energi er mere end fordoblet til godt 3 mia. kr. i et år, der på alle måder har været usædvanligt. Jysk Energi glæder sig over historisk stor kundetilgang og gode afkast fra VE-investeringer

2021 og 2022 har været præget af stor usikkerhed i energimarkedet, men Jysk Energi lander et tilfredsstillende 2022 resultat på 55 mio. kr. før skat mod 31 mio. kr. i 2021. Af de 55 millioner er godt halvdelen ført tilbage til kunderne i form af tarifnedsættelser og sponsorpuljer. Driftsindtjeningen har været historisk god med 148,4 mio. kr., hvilket dog delvist skyldes, at det er lykkedes at tilbageføre størstedelen af hensættelser fra 2021 regnskabet.

Regnskabsmæssigt har tab på selskabets værdipapirbeholdning, som primo 2022 androg 633 mio. kr., haft
en negativ påvirkning af regnskabet med 69 mio. kr. Afkast fra investeringer i bl.a. VE-aktiver har bidraget
positivt med ca. 33 mio. kr. Det skyldes gode afkast fra primært investeringer i biogas og vindmøller.
Når Jysk Energi koncernen alligevel har et resultat på ca. 55 mio. kr. før skat, skyldes det bl.a., at driften har
været sund samt at investeringerne i biogasanlæg, vindmøller og senest solceller, begynder at give et pæne
afkast.

I 2021 hensatte virksomheden 59 mio. kr. til truende tab på aftaler indgået før ændringerne i elmarkedet
viste sig. Det er dog lykkedes at afbøde størstedelen af disse tab, og disse penge er derfor tilbageført til 2022
resultatet.

Trustpilot_brandmark_gr-blk_RGB-144x36-M
Trustpilot_ratings_5star-RGB-512x96

Nr. 1 på Trustpilot

Jysk Energi har ofte brystet sig af Danmarks bedste kundeservice. Denne position er i 2022 blevet slået fast
i en periode, hvor mange energiselskaber har valgt at kaste håndklædet i ringen og lukke for telefonerne
grundet alt for mange opkald. Hos Jysk Energi ønsker vi, at kunderne altid skal kunne komme i kontakt med
os – specielt når usikkerheden er størst. Det lykkedes os at oplære og ansætte ekstra folk i takt med at behovet steg, så vi har været i stand til at besvare alle opkald indenfor en rimelig ventetid.

Ydermere er åbningstider blevet udvidet frem for indskrænket, så det nu er muligt at ringe til kundeservice frem til kl. 20 både mandag og torsdag. Alt i alt tiltag der, sammen med dygtige medarbejdere i vores in-house kundecenter, har medført, at vores kundeservice er Danmarks bedst ratede på Trustpilot.


Den gode kundeservice kombineret med en øget bevidsthed angående valg af el-leverandør har betydet, at
der har været en historisk stor kundetilvækst hos Jysk Energi. Det er en udvikling, vi er utrolig stolte over, og
som understreger Jysk Energis position som værende et troværdigt og sikkert valg.

Solcellepark Høvsøre blev idriftsat i december 2022 og er ejet sammen med borgere fra Lemvig Kommune

Kunderne i centrum

Som forbrugerejet selskab har det i 2022 været vigtigere end nogensinde at være til stede og til hjælp for vores kunder og ejere. NOE Nets forbrugstariffer har i 2022 været blandt de suverænt laveste i landet,
hvilket er kommet alle andelshavere til gode. Besparelsen i omegnen af 1.000 kr. er desværre ikke til at se ved første øjekast, da elpriserne er steget med endnu mere, men sammenholdt med regninger fra andre
forsyningsselskaber, er det tydeligt at det er en stor fordel at bo i NOE Nets forsyningsområde.

 
Derudover er der igen i 2022 uddelt 4,2 mio. kr. til kultur- og fritidslivet i området gennem puljer uddelt af
bestyrelsen til foreninger og institutioner. Det er noget, der gør en stor forskel mange og medvirker til at gøre
vores område mere attraktivt.

 
Sidst men ikke mindst har Jysk Energi bygget landets første forbrugerejede solcellepark i Lemvig Kommune. Til det formål har vi opfundet og udviklet LIV modellen, som sikrer at projektet kommer lokalområdet til gavn, og at borgerne i kommunen kan investere. Projektet har taget mange ressourcer, men i december kunne vi med tilfredshed måle den første producerede KWh i det fællesejede projekt Solcellepark Høvsøre.

 
Jysk Energi ejer 50% af parken, mens de resterende 50% er solgt til 700 lokale borgere fra Lemvig Kommune.
Borgerindragelsen i ejerkredsen er et koncept, der har fået meget opmærksomhed og har haft megen succes
og som ventes at blive introduceret flere steder i de kommende år – herunder i Holstebro og Struer

Pilen peger op i 2023

Jysk Energi ser positivt på 2023. Der forventes der gode afkast af investeringer i VE aktiver, hvor biogas,
solcelleparker og vindmøller fylder meget.

I kerneforretningen er der et højt aktivitetsniveau med mange nye kunder, så 2023 bliver et spændende og travlt år. Du kan se vores årsrapport her

Del denne artikel
Ikke-kategoriseret

Fibernet i Thyborøn

Hos Jysk Energi arbejder vi konstant på at forbedre, udvide og udvikle både el- og

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv