Jysk Energi køber Fiber Backbone

Jysk Energi har købt de øvrige ejeres aktier i selskabet Fiber Backbone A/S, der ejer og driver infrastruktur af fibernet i Midt- og Vestjylland.

Jysk Energi har pr. 1/10-2019 erhvervet 100% af aktierne i Fiber Backbone A/S. Fiber Backbone ejer og driver backbonenettet for optiske fibre i Vestjylland, der forbinder Thy mod nord med Grindsted i syd og danner en redundant fiberforbindelse formet som et 8-tal med Holstebro som midtpunkt. I samme handel overdrages det fibernet, der ligger i de tidligere ejeres (Thy Mors Energi, Energi Ikast, GEV i Grindsted og MES i Brande) forsyningsområder til de respektive selskaber.

Fiber Backbones primære forretningsområder består i projektering og udbygning af fibernettet på vegne af de lokale fibernetselskaber – heriblandt flere af de tidligere ejere til gavn for både private og erhvervskunder. Herudover varetager Fiber Backbone drift og vedligeholdelse samt overvågning af fibernettet og splidsning af fiber.

I forbindelse med købet udtaler adm. Direktør, Lars Naur:
”Vi er rigtig glade for at handlen er kommet på plads. Med købet af Fiber Backbone får Jysk Energi sin egen fiberafdeling og med vores udmeldte udrulningsplaner for specielt Holstebro og Lemvig, så giver det rigtig god mening at få kompetencerne ind i Jysk Energi koncernen. Alene i 2020 forventer vi at skulle investere op mod 60 mio. kr. i fibernet.”

Fiber Backbone har i dag 13 medarbejdere og er allerede placeret på Skivevej 120, hvor de lejer lokaler af Jysk Energi.
”Medarbejderne í Jysk Energi og Fiber Backbone kender i forvejen hinanden og har sin daglige gang sammen, da Fiber Backbone allerede holder til hos Jysk Energi. Derfor handler det egentlig blot om at få integreret selskabet med resten af koncernen” udtaler Lars Naur.

Fiber Backbone vil fortsat tilbyde udlejning af fiberkapacitet og øvrige ydelser til specielt erhvervskunder i Midt- og Vestjylland.
Med opkøbet af Fiber Backbone cementerer Jysk Energi sin vækststrategi for de kommende år inden for fiberområdet.

Spørgsmål kan rettes til:

 

Adm. Dir./CEO: Lars Naur, tlf. 4112 8743
Teknisk chef: Ole Bjerre, tlf. 6029 9013

Del denne artikel

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv