Lavere elvarmeafgift trådt i kraft

Mange danske husstande med et normalt eller lille elforbrug ikke får fuld glæde af den lave elvarmeafgift. I Danmark har cirka 65 pct. af alle helårshuse og 90 pct. af alle sommerhuse et almindeligt elforbrug på under 4.000 kWh årligt, og derfor bliver en del af elforbruget til varmepumpen beskattet med den høje elafgift på knap 90 øre pr. kWh i stedet for blot 0,8 øre.

Artiklen er fra Dansk Energi. 
Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, hvor Jysk Energi er medlem. 

Som en af de sidste ting på to-do-listen inden juleferien satte Folketinget hak ved at sænke elvarmeafgiften til EU’s minimumssats. Den lavere elvarmeafgift skal skubbe på udskiftningen af olie- og naturgasfyr og gøre varmepumper mere attraktive. Desværre rammer afgiften skævt, da mindre husholdninger og sommerhuse ikke får fuld glæde af den lavere sats.

Ved årsskiftet trådte nye lavere afgifter for elvarme i kraft som led i udmøntningen af klimaaftalen for energi og industri fra sidste år. Afgiften nedsættes for elvarme fra 15,5 øre pr. kWh til hhv. 0,8 øre pr. kWh for husholdninger og 0,4 øre for erhverv, som er EU’s minimumsafgift. Den lave afgift gælder for den del af elforbruget i private hjem, der ligger over 4.000 kWh om året.

Markedsdirektør i Dansk Energi Kamilla Thingvad siger:

– Det er meget positivt, at man fra politisk hold har fået øjnene op for, at den grønne strøm er beskattet alt for hårdt. Det er nu helt oplagt at erstatte naturgas i fjernvarmen med store varmepumper. I husholdningerne udleder et olie- og gasfyr CO2 og bruger tre gange så meget energi som en varmepumpe, så der er meget at vinde for både pengepungen og klimaet, når flere går fra fossil til en eldrevet varmepumpe.

Der er dog et ”men”: Dansk Energi bakker helt op om nedsættelsen af selve afgiften, men ønsker kilowatt-grænsen sat lavere, så alle husholdninger får fuld gevinst ved at vælge en varmepumpe. Grænsen på 4.000 kWh om året betyder, at mange danske husstande med et normalt eller lille elforbrug ikke får fuld glæde af den lave elvarmeafgift. I Danmark har cirka 65 pct. af alle helårshuse og 90 pct. af alle sommerhuse et almindeligt elforbrug på under 4.000 kWh årligt, og derfor bliver en del af elforbruget til varmepumpen beskattet med den høje elafgift på knap 90 øre pr. kWh i stedet for blot 0,8 øre.

Kamilla Thingvad siger:

– Mange familier uden børn, enlige, pensionister eller sommerhusejere får ikke fuld glæde af rabatten, fordi kun en del af energiforbruget til varmepumpen kommer over grænsen. Det kan få dem til at holde fast i det gamle fossile fyr og udskyde deres grønne investering. Det bør der gøres noget ved fra politisk hold.

Dansk Energi har længe opfordret til at sænke kilowatt-grænsen til 3.000 kWh, så flere husstande – uanset elforbrug – får gevinst ved at skifte til en grøn opvarmningsform, og uden at det bliver dyrere for dem, der har et større elforbrug og allerede har investeret. Så vil vi som samfund også sige farvel til endnu mere af den fossile energi, der ikke er plads til, når målet om 70 pct. reduktion i 2030 skal nås.

 

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv