Optimering og salg af grønne certifikater

Hos Jysk Energi ser vi Biogas som et nyt forretningsområde, der passer naturligt ind koncernens strategiske fokus på at fremme bæredygtig energiproduktion. For et land som Danmark med mange husdyr og store biomasseressourcer kan biogasteknologien være en vigtig nøgle til løsningen af klimaproblematikken ved at omdanne husdyrgødning og affaldsprodukter til ny grøn energi.

Derfor har vi i fællesskab med Langfristet Erhvervs finansiering og Vestjyllands Andel stiftet Danish Bio Commodities (DBC). Den danske biogasbranche har udviklet sig hurtigt de senere år, og med den statslige energiaftale fra juni 2018 understøtter, at denne udvikling fortsætter.

Med andelstanken som en bærende kerneværdi, skaber Jysk Energi med DBC en nye ligeværdig og troværdig samarbejdspartner for danske biogasanlæg. I DBC ønsker vi – i tæt samarbejde med biogasproducenterne – at være med til at skabe et transparent-, bæredygtigt og langsigtet marked for handelen med grønne biogas certifikater. Vi vil udvikle det i forvejen eksisterende køberfelt blandt europæiske virksomheder yderligere og matche disse virksomheder med produktionsprofilen hos de danske biogasproducenter.

Ejerkreds

Jysk Energi er en energivirksomhed og et forbrugerejet forsyningsselskab med ca. 30.000 andelshavere. Jysk Energi driver elforsyning i Holstebro, Lemvig og Struer kommune og beskæftiger sig endvidere med drift og service af højspændingsanlæg, salg af el til private og erhverv samt udvikling af produktion af vedvarende energi. De seneste år har virksomheden udviklet en grøn profil med lancering af nye produkter, der gør det simpelt for kunderne at vælge bæredygtig energi.

Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på godt 2 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer Vestjyllands Andel foderløsninger til konventionel, økologi og non-gm produktion. Selskabet udbyder også en lang række varer samt rådgivning til planteproduktion, produkter til stalden, olie og energi.

LEF er et mindre landsdækkende konsulenthus, der har specialiseret sig i rådgivning- og formidling af finansiering til biogasanlæg. LEF er drevet af partnere med lang erfaring fra bankverdenen omkring transaktioner og långivning. LEF har siden 2015 formidlet lån til en lang række danske biogasanlæg med en samlet lånevolumen på knap 1,5 mia. kr.