Rekordresultat hos Jysk Energi giver andelshaverne lavere priser

Rekordresultat hos Jysk Energi giver andelshaverne lavere priser.

Jysk Energi koncernen præsenterer et rekordresultat på 137,2 mio. kr. før skat og sænker tarifferne, så netselskabet er blandt de billigste i Danmark. Det stærke resultat skyldes fremgang i både driftsresultat og afkast på selskabets investeringer.

Det er med stor tilfredshed, at bestyrelse og direktion ser tilbage på 2019, der har været et fantastisk år for Jysk Energi koncernen. Regnskabsmæssigt bliver 2019 det bedste år nogensinde med en omsætning på 625 mio. kr. og et resultat før skat på 137,2 mio. kr. Det virkelig positive er, at der er en rigtig sund drift i alle selskaber, hvilket resulterer i det bedste driftsresultat i selskabets historie. Herudover har der været en meget positiv udvikling i selskabets investeringer.

Ud af årets resultat stammer 7,5 mio. kr. fra Jysk Energi A/S, der arbejder med rådgivning og salg af energiløsninger. Netselskabet NOE Net kommer ud med et resultat på 11,7 mio. kr., mens fibernettet, serviceforretningen og møllerne i Nissum Bredning tilsammen bidrager med ca. 23 mio. kr. før eliminering af koncernintern handel. Koncernens værdipapirportefølje har givet et meget tilfredsstillende afkast på 75 mio. kr. svarende til 14%.

Direktør Lars Naur udtaler:

”2019 har været et ekstraordinært godt år, hvor rigtig mange ting er gået Jysk Energis vej. Udover et rigtig flot afkast på selskabets kapitalinvesteringer, er det glædeligt, at de kommercielle forretningsområder er så stærke, at det giver plads til at sænke tarifferne i netselskabet.

Det har været et travlt år, hvor der er investeret 85 mio. kr. i infrastruktur i området i form af fibernet og opgradering af elnettet. Noget der er med til at sikre, at området har en fremtidssikret infrastruktur”

I oktober 2019 købte Jysk Energi de resterende 82% af aktierne i Fiber Backbone, så selskabet i dag er 100% Jysk Energi ejet. Det giver handlefrihed og sikrer, at Jysk Energi har kompetencerne til at drive og videreudvikle fibernettet. Det er til glæde og gavn for andelshavere og borgere i det meste af Vestjylland i form af konkurrencedygtige priser på højhastigheds internetforbindelser for privat- og erhvervskunder.

Andelshaverne i centrum

Det gode økonomiske resultat giver et råderum, som bestyrelse og repræsentantskab allerede har besluttet, skal komme ejerne til gode. Således blev det på repræsentantskabsmødet i oktober 2019 vedtaget at sænke nettariffen, så den er blandt de laveste i Danmark for såvel virksomheder og private borgere i området. I alt er der i 2020 afsat 25 mio. kr. til tarifnedsættelser. Herudover har bestyrelsen besluttet at støtte op om udrulningen af fibernet i regionen med op til 5 mio. kr., ligesom der er afsat 1,2 mio. kr. via en sponsorpulje til bl.a. det lokale foreningsliv. Helt ekstraordinært er der afsat yderligere 3 mio. kr. til at hjælpe foreninger igennem konsekvenserne af nedlukningen som følge af Coronakrisen. I lokalområdet er der taget rigtigt godt imod tiltagene, der medvirker til fortsat udvikling af området.

Bestyrelsesformand Anton Bro udtaler:

”Det flotte resultat kombineret med nogle af landets laveste tariffer understreger, hvilken forskel Jysk Energi koncernen gør for lokalområdet. Tarifnedsættelserne alene betyder en besparelse på ca. 1000 kr. pr. husstand og langt mere for landmænd og virksomheder”.

Generalforsamling

Jysk Energi A.m.b.a. afholder generalforsamling d. 27. april kl. 19. Grundet omstændighederne forventes generalforsamlingen afviklet som et webcast. Det betyder, at valget til bestyrelse udsættes til et senere møde.

Årsrapporten kan ses her

 

Spørgsmål til regnskabet kan rettes til:

CEO/Adm. Dir: Lars Naur Tlf. 4112 8743

CFO: Niels Brøndsted Tlf. 4116 7619

Pressefotos her

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv