Vær med til at bestemme fremtiden for el

Jysk Energi er et a.m.b.a. Det betyder at vi er ejet af forbrugerne. Nærmere bestemt, alle dem med en elmåler i vores forsyningsområde.

Vores forsyningsområde kan du se her:

De ejere har valgt 112 repræsentanter, som er den øverste myndighed i Jysk Energi. De 112 repræsentanter er derfor grundstenen i alt, hvad Jysk Energi foretager sig, og det er de 112 personer, der vælger bestyrelsesmedlemmerne i Jysk Energi. Bestyrelsen skal godkende regnskaber, ansætte og fyre direktøren, bestemme over større investeringer og generelt udstikke den kurs Jysk Energi skal følge.

Hvis du gerne vil være med til at bestemme om fremtiden skal være grøn, om vi skal gå forrest i den grønne omstilling, om vi skal satse på kernekraft eller om vi skal give rabatter til vores kunder, kan du stille op til repræsentantskabet. Hvert år er to ud af fire kredse på valg, og i år er det kreds 1 og 3. Du kan læse mere over præcist hvad de kredse dækker over ved at se annoncen herunder, eller ved at gå ind på vores repræsentantskabsside.

Del denne artikel

Hvad har du brug for hjælp til?

Hvad er forskellen på og
?

Elprodukter med ét blad er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Elprodukter med to blade blade er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder, da vi køber certifikater svarende til hele dit elforbrug. Vi har derudover lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Du får dog ikke leveret ren grøn strøm [el. vindstrøm, solenergi osv.] i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Fibernet
Privat
Fibernet
Erhverv
Gå til
Privat
Gå til
Erhverv

Privat

Erhverv