Sponsorpuljen

Bestyrelsen og repræsentantskabet i Jysk Energi har besluttet at øge Sponsorpuljenpuljen i 2020 med 200.000 kroner, fra en 1 mio. til 1.2 mio. kroner.  Mindst én af de to nedenstående betingelser skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning:

Det vigtigste og mest afgørende er, at tilskuddet kommer så mange som muligt af de 30.000 andelshavere i Jysk Energi til gode. Gennem tilskuddet skal kendskabet til Jysk Energi øges.

Sponsorpuljen er åben for ansøgninger i april og oktober.

Ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt her, når puljen er åben.

Hvem kan få sponsorat?

En række foreninger, institutioner, klubber og enkeltpersoner kan komme i betragtning. Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende. Det kan være inden for fritid, idræt og sport, men det kan i lige så høj grad være spejdere, kulturelle og sociale organisationer og mange andre. Kun fantasien begrænser.

Vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder og at dække hele landsdelen. Vær opmærksom på, at ansøgere kun kan få tildelt ét sponsorat årligt.

Vi støtter ikke
Ansøgningsrunder
2022
1. april til 30. april 2022 / kr. 600.000 (afholdt)
1. oktober til 31. oktober 2022 / kr. 600.000

Sådan ansøger du:

Udfyld vores formular, som du kan tilgå her fra siden i de perioder Sponsorpuljen er åben. Efter korrekt udfyldning, vil du modtage en autogenereret mail, som kvittering på vores modtagelse.

Bemærk, at mailen eventuelt kan blive fanget i dit spamfilter. Bemærk også at du skal sende ansøgningen senest en halv time efter du åbner formularvinduet. Hav derfor din ansøgning klar i Word, og klip længere tekster ind i formularen.

Tildeles man støtte, bliver man indkaldt til et møde, hvor udmøntning af støtten aftales nærmere. Kommer man ikke i betragtning til støtte, modtager man et afslag på mail, uden begrundelse for afslaget. Man kan i så fald søge igen ved næste ansøgningsrunde.
Vi giver svar ca. 3 uger efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt her, når puljen er åben.

Modtagere af sponsorpuljes midler